ΕΠΙΔΟΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Γ’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΚΑΙ ΤΙΤΛΩΝ ΠΡΟΟΔΟΥ

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες,

Σας ενημερώνουμε ότι η επίδοση της βαθμολογίας του Γ΄τριμήνου και των τίτλων προόδου θα γίνει την Παρασκευή 25 Ιουνίου 2021, χωρίς τη φυσική παρουσία γονέων και κηδεμόνων στο σχολείο.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες θα προσέλθουν στο σχολείο ως εξής:

Α’ και Β’ Τάξεις 8:30 – 9:00

Γ’ και Δ’ Τάξεις 9:15-9:45

Ε’ και Στ’ Τάξεις 10:00 – 10:30

Οι γονείς και κηδεμόνες μπορούν να ενημερωθούν τηλεφωνικά για την επίδοση του παιδιού/των παιδιών τους. Οι γονείς των μαθητών/μαθητριών που απουσιάζουν δικαιολογημένα από το σχολείο, μπορούν να λάβουν τη βαθμολογία του Γ΄τριμήνου κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης με τον Διευθυντή του σχολείου.

Ο Διευθυντής του σχολείου,

Γεώργιος Ματούλας