ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗΣ

Σχολικό έτος 2021 – 2022

 Λήψη αρχείου

Σχολικό έτος 2020 – 2021Λήψη αρχείου