Εκπαιδευτικά Παιχνίδια

Εκπαιδευτικά Παιχνίδια – Γλώσσα Α΄ 

Εκπαιδευτικά Παιχνίδια – Μαθηματικά Α΄

Εκπαιδευτικά Παιχνίδια – Μαθηματικά Β΄

Εκπαιδευτικά Παιχνίδια – Γλώσσα Β΄

Εκπαιδευτικά Παιχνίδια – Ανάγνωση για κατανόηση

 

Εκπαιδευτικά Παιχνίδια – Γλώσσα Α΄

 Γράμματα, Λέξεις, Ιστορίες

1ο τεύχος

Παίζω με γράμματα και λέξεις – Α α (Διαδραστικό Παιχνίδι)

Παίζω με γράμματα και λέξεις – Τ τ (Διαδραστικό Παιχνίδι)

Παίζω με γράμματα και λέξεις – Π π (Διαδραστικό Παιχνίδι)

Διάκριση π-τ

Παίζω με γράμματα και λέξεις – Ε ε (Διαδραστικό Παιχνίδι)

Παίζω με γράμματα και λέξεις – Σσς (Διαδραστικό Παιχνίδι)

Παίζω με γράμματα και λέξεις – Κκ (Διαδραστικό Παιχνίδι)

Παίζω με γράμματα και λέξεις – Οο (Διαδραστικό Παιχνίδι)

Παίζω με γράμματα και λέξεις – Νν (Διαδραστικό Παιχνίδι)

Παίζω με γράμματα και λέξεις – Ρρ (Διαδραστικό Παιχνίδι)

Παίζω με γράμματα και λέξεις – Ιι (Διαδραστικό Παιχνίδι)

Η παρέα (Διαδραστικό Παιχνίδι)

Παίζω με γράμματα και λέξεις – Θθ (Διαδραστικό Παιχνίδι)

Παίζω με γράμματα και λέξεις – Μμ (Διαδραστικό Παιχνίδι)

Παίζω με γράμματα και λέξεις – Ηη (Διαδραστικό Παιχνίδι)

Παίζω με γράμματα και λέξεις – Γγ (Διαδραστικό Παιχνίδι)

Παίζω με γράμματα και λέξεις – Λλ (Διαδραστικό Παιχνίδι)

Παίζω με γράμματα και λέξεις – Χχ (Διαδραστικό Παιχνίδι)

Διάκριση γ-χ

Παίζω με γράμματα και λέξεις – Ζζ (Διαδραστικό Παιχνίδι)

Διάκριση σ-ζ

Παίζω με γράμματα και λέξεις – Υυ (Διαδραστικό Παιχνίδι)

Μια παράσταση στην πλατεία (Διαδραστικό Παιχνίδι)

Παίζω με γράμματα και λέξεις – Ου ου (Διαδραστικό Παιχνίδι)

Παίζω με γράμματα και λέξεις – Ββ (Διαδραστικό Παιχνίδι)

Παίζω με γράμματα και λέξεις – Ωω (Διαδραστικό Παιχνίδι)

Παίζω με γράμματα και λέξεις – Δδ (Διαδραστικό Παιχνίδι)

Διάκριση β-δ

Διάκριση δ-θ

Παίζω με γράμματα και λέξεις – Φφ (Διαδραστικό Παιχνίδι)

Διάκριση β-φ

Παίζω με γράμματα και λέξεις – Ξξ (Διαδραστικό Παιχνίδι)

Παίζω με γράμματα και λέξεις – Ψψ (Διαδραστικό Παιχνίδι)

Αλφάβητο Ζώων (Διαδραστικό Παιχνίδι)

Παίζω με εικόνες και λέξεις κλειδιά (Διαδραστικό Παιχνίδι)

Μπορείς να σπάσεις τα Μπαλόνια 1; (Διαδραστικό Παιχνίδι)

Μπορείς να σπάσεις τα Μπαλόνια 2; (Διαδραστικό Παιχνίδι)

Μπορείς να σπάσεις τα Μπαλόνια 3; (Διαδραστικό Παιχνίδι)

Μπορείς να σπάσεις τα Μπαλόνια 4; (Διαδραστικό παιχνίδι)

Μπορείς να σπάσεις τα Μπαλόνια 8; (Διαδραστικό παιχνίδι)

Μπορείς να σπάσεις τα Μπαλόνια 9; (Διαδραστικό παιχνίδι)

Μπορείς να σπάσεις τα Μπαλόνια 10; (Διαδραστικό παιχνίδι)

Μπαλόνια 11

Οι καταλήξεις -ο -ω

Οι καταλήξεις -η -ι

 

 

2ο τεύχος

Παίζω με γράμματα και λέξεις – Ει ει (Διαδραστικό Παιχνίδι)

Παίζω με γράμματα και λέξεις – Αι αι (Διαδραστικό Παιχνίδι)

Παίζω με γράμματα και λέξεις – Οι οι (Διαδραστικό Παιχνίδι)

Παίζω με γράμματα και λέξεις – Μπ μπ (Διαδραστικό Παιχνίδι)

Παίζω με γράμματα και λέξεις – Ντ ντ (Διαδραστικό Παιχνίδι)

Σκανταλιές (Διαδραστικό Παιχνίδι)

Παίζω με γράμματα και λέξεις – Τσ τσ (Διαδραστικό Παιχνίδι)

Παίζω με γράμματα και λέξεις – Γκ γκ γγ (Διαδραστικό Παιχνίδι)

Παίζω με γράμματα και λέξεις – Τζ τζ (Διαδραστικό Παιχνίδι)

Παίζω με γράμματα και λέξεις – Ευ ευ (Διαδραστικό Παιχνίδι)

Παίζω με γράμματα και λέξεις – Αυ αυ (Διαδραστικό Παιχνίδι)

Το χαμένο κλειδί (Διαδραστικό Παιχνίδι)

Ένα γράμμα για την Ιωάννα (Διαδραστικό Παιχνίδι)

Δώρα για την Ιωάννα (Διαδραστικό Παιχνίδι)

Τι κρύβει το μπαούλο; (Διαδραστικό Παιχνίδι)

Καράβια (Διαδραστικό Παιχνίδι)

Παιχνίδια που ταξιδεύουν (Διαδραστικό Παιχνίδι)

Το πετροκάραβο (Διαδραστικό Παιχνίδι)

Μια Κυριακή του Μάρτη (Διαδραστικό Παιχνίδι)

Η μετακόμιση (Διαδραστικό Παιχνίδι)

Η Αγγελική (Διαδραστικό Παιχνίδι)

Παίζουμε παντομίμα; (Διαδραστικό Παιχνίδι)

Βόλτα στο βουνό (Διαδραστικό Παιχνίδι)

Το κοτσύφι – Διαδραστικό Παιχνίδι

Το ημερολόγιο της Μαρίνας – Διαδραστικό Παιχνίδι

Γεια σου, κότσυφα – Διαδραστικό Παιχνίδι

Γραφή Ουσιαστικών (Διαδραστικό Παιχνίδι)

Τα άρθρα η-οι (Διαδραστικό Παιχνίδι)

Τα άρθρα τον-των (Διαδραστικό Παιχνίδι)

Τα άρθρα της-τις (Διαδραστικό Παιχνίδι)

Οι καταλήξεις -η -ι -οι

Οι καταλήξεις -η -ι -οι -ει

Μπορείς να σπάσεις τα Μπαλόνια (5);

Μπορείς να σπάσεις τα Μπαλόνια (6);

Μπορείς να σπάσεις τα Μπαλόνια (7);

  

Εκπαιδευτικά Παιχνίδια – Μαθηματικά Α΄

Προσανατολισμός στον χώρο

Γεωμετρικά σχήματα

Σύγκριση και εκτίμηση ποοοτήτων

Οι αριθμοί από το 1 έως το 5

Αρίθμηση και ανάγνωση των αριθμών από το 1 έως το 5 (I)

Αρίθμηση και ανάγνωση των αριθμών από το 1 έως το 5 (II)

Πρόσθεση και ανάλυση των αριθμών μέχρι το 5

Επαναληπτικό μάθημα (Παιχνίδι) 1ης ενότητας

Σύγκριση μεγεθών

Οι αριθμοί από το 6 μέχρι το 10 (Ι)

Οι αριθμοί από το 6 μέχρι το 10 (ΙΙ)

Σύγκριση αριθμών – Τα σύμβολα =, >, <

Πρόσθεση και ανάλυση των αριθμών μέχρι το 5(ΙΙ)

Γραφή της πρόσθεσης με τη χρήση συμβόλων

Πρόσθεση στην αριθμογραμμή

Συμπλήρωμα συνόλου

Προβλήματα

Επαναληπτικό μάθημα (Παιχνίδι) 2ης ενότητας

Οι αριθμοί από το 10 μέχρι το 20 (α)

Οι αριθμοί από το 10 μέχρι το 20 (β)

Αθροίσματα μέχρι το 10

Θα αποκαλύψεις την εικόνα;

Φτιάχνουμε Χιονάνθρωπο;

Τα διπλά αθροίσματα μέχρι το 10

Διπλάσιο – Μισό

Τα νομίσματα μέχρι το 10

Προσθετική ανάλυση του αριθμού 6

Προσθετική ανάλυση του αριθμού 7

Προσθετική ανάλυση του αριθμού 8

Προσθετική ανάλυση του αριθμού 9

Προσθετική ανάλυση του αριθμού 10

Στόχος 10 (Διαδραστικό Παιχνίδι)

Προβλήματα

Επαναληπτικό μάθημα (3η ενότητα)

Οι αριθμοί μέχρι το 50

Γραμμές

Μοτίβα

Αφαίρεση με αφαιρετέο μικρό αριθμό (α)

Αφαίρεση με αφαιρετέο μικρό αριθμό (β)

Αφαίρεση με αφαιρετέο μικρό αριθμό (γ)

Αφαίρεση με αφαιρετέο μικρό αριθμό (δ)

Διάκριση των συμβόλων + και –

Αφαίρεση με αφαιρετέο μεγάλο αριθμό (α)

Αφαίρεση με αφαιρετέο μεγάλο αριθμό (β)

Αφαίρεση με αφαιρετέο μεγάλο αριθμό (γ)

Αφαιρέσεις στην πρώτη δεκάδα

Το συμπλήρωμα

Επαναληπτικό μάθημα (παιχνίδι 4ης ενότητας)

Οργάνωση συλλογών – Αριθμοί μέχρι το 50

Μονάδες και δεκάδες (Ι)

Αθροίσματα με πολλούς όρους

Κίνηση σε τετραγωνισμένο χαρτί

Προβλήματα

Επαναληπτικό μάθημα (5η ενότητα)

Μονάδες και Δεκάδες (ΙΙ)

Γεωμετρικά σχήματα

Ο χρόνος

Προσθέσεις με υπέρβαση της δεκάδας

Προσθέσεις με υπέρβαση της δεκάδας (β)

Προσθέσεις στην πρώτη εικοσάδα

Επαναληπτικό μάθημα (6η ενότητα)

Χαράξεις, παζλ και μωσαϊκά

Προσθέσεις και αφαιρέσεις διψήφιων και μονοψήφιων αριθμών

Αφαίρεση με «πάτημα» στη δεκάδα

Προσθέσεις και αφαιρέσεις με «πάτημα» στη δεκάδα

Υπολογισμοί – Επιστροφή στην πεντάδα

Αφαίρεση με πρόσθεση προς τα πάνω

Προβλήματα

Επαναληπτικό μάθημα (7η ενότητα)

Οι αριθμοί μέχρι το 70

Εισαγωγή στον πολλαπλασιασμό (α)

Εισαγωγή στον πολλαπλασιασμό (β)

Μέτρηση μεγεθών

Πρόσθεση και αφαίρεση διψήφιων αριθμών

Εισαγωγή στη συμμετρία

Επαναληπτικό μάθημα (8η ενότητα)

Οι αριθμοί μέχρι το 100 – Χρήματα

Πολλαπλασιασμός και διαίρεση

Βάρος – Λειτουργία ζυγαριάς (α)

Βάρος – Λειτουργία ζυγαριάς (β)

Χαράξεις σχημάτων – παζλ – πλακόστρωτο

Προβλήματα

Επαναληπτικό μάθημα (9η ενότητα)

 

Εκπαιδευτικά Παιχνίδια – Μαθηματικά  Β΄

 Τι έμαθα στην Α΄ Τάξη

Φτιάχνω αριθμούς μέχρι το 100 και τους συγκρίνω

Μονάδες και Δεκάδες (ΙΙ)

Αριθμοί ως το 100 (Διαδραστικό Παιχνίδι)

Προσθέσεις και αφαιρέσεις με «πάτημα» στη δεκάδα

Λύνω προβλήματα με ζωγραφική και παιχνίδι

Παίζω με την πρώτη Εκατοντάδα (1) (Διαδραστικό Παιχνίδι)

Παίζω με την πρώτη Εκατοντάδα (2) (Διαδραστικό Παιχνίδι)

Μετρώ με εκατοστόμετρα

Λύνω προβλήματα: Τα βήματα που ακολουθώ

Βρίσκω την αξία των ψηφίων στους διψήφιους αριθμούς

Βρίσκω το μισό και το ολόκληρο

Ανακαλύπτω τη συμμετρία γύρω μου

1ο Επαναληπτικό (Κεφάλαια 1-8)

Βρίσκω το μισό και το διπλάσιο στους αριθμούς 0-100

Φτιάχνω διψήφιους αριθμούς με προϋποθέσεις

Γνωρίζω καλύτερα τα κέρματα του ευρώ (€)

Υπολογίζω τα ρέστα

Γνωρίζω καλύτερα τα γεωμετρικά στερεά

Γνωρίζω καλύτερα τα γεωμετρικά σχήματα

Μετρώ ευθύγραμμα τμήματα (Περίμετρος)

2ο Επαναληπτικό (Κεφάλαια 9-15)

Μαθηματικά Β΄- 2η Ενότητα (Παιχνίδι)

Γνωρίζω καλύτερα τα γεωμετρικά μοτίβα

Υπολογίζω με πολλούς τρόπους μέχρι το 100. Εισαγωγή στην προπαίδεια

Φτιάχνω διψήφιους αριθμούς με πρόσθεση ίδιων ή διαφορετικών αριθμών

Γνωρίζω τα αριθμητικά μοτίβα Εισαγωγή στην προπαίδεια

Ελέγχω, διορθώνω και συμπληρώνω προβλήματα

Λύνω σύνθετα προβλήματα

Αναλύω αριθμούς μέχρι το 100 Εισαγωγή στην προπαίδεια

Υπολογίζω με πολλούς τρόπους: Το συμπλήρωμα του 100

3ο Επαναληπτικό (Κεφάλαια 16-23)

Μαθηματικά Β΄- 3η ενότητα (Παιχνίδι)

Βρίσκω την προπαίδεια του 10 και του 5

 Βρίσκω την προπαίδεια του 2 και του 4

Βρίσκω την προπαίδεια του 8

Βρίσκω την προπαίδεια του 7

Βρίσκω την προπαίδεια του 3 και του 6

4ο Επαναληπτικό (Κεφάλαια 24-28)

Βρίσκω την προπαίδεια του 9 και του 11

Προπαίδεια με τον Ρομπέν

Μοιράζομαι δίκαια με τους φίλους μου

Διαίρεση με τον Ρομπέν

Καλύπτω επιφάνειες

Μετρώ τον χρόνο που πέρασε

Γνωρίζω καλύτερα τις μονάδες μέτρησης χρόνου

5ο Επαναληπτικό (Κεφάλαια 29-33)

Υπολογίζω ένα αποτέλεσμα κάνοντας κάθετη πρόσθεση με κρατούμενο

Υπολογίζω ένα αποτέλεσμα κάνοντας κάθετη αφαίρεση με δανεικό (α)

Υπολογίζω ένα αποτέλεσμα και ελέγχω με κάθετη αφαίρεση με δανεικό (β)

Λύνω σύνθετα προβλήματα (β)

Μετρώ το βάρος (α)

Μετρώ το βάρος: Το κιλό και το γραμμάριο (β)

Γνωρίζω τα χαρτονομίσματα των 5, 10, 20, 50 και 100 ευρώ

6ο Επαναληπτικό (Κεφάλαια 34-40)

Γνωρίζω τους αριθμούς μέχρι το 1.000

Γνωρίζω το μέτρο

Φτιάχνω τριψήφιους αριθμούς και τους συγκρίνω

Λύνω προβλήματα με μεγάλους αριθμούς

7ο Επαναληπτικό (Κεφάλαια 41-44)

Λύνω σύνθετα προβλήματα (γ)

Λύνω προβλήματα: Στρατηγικές νοερών υπολογισμών (α)

Διαβάζω το ρολόι: Η ώρα «ακριβώς»

Διαβάζω το ρολόι: Η ώρα «και μισή»

Διαβάζω το ρολόι: Η ώρα «και τέταρτο», «παρά τέταρτο»

 

 

Στόχος 10 (Διαδραστικό Παιχνίδι)

Δίδυμα Ζευγαράκια (Διαδραστικό Παιχνίδι)

Βοήθησε στην Εκτόξευση (Διαδραστικό Παιχνίδι Πρόσθεσης)

Βοήθησε τον Αστροναύτη (Διαδραστικό Παιχνίδι Αφαίρεσης)

Το διπλάσιο ενός αριθμού (Διαδραστικό Παιχνίδι)

Πολλαπλασιασμός (Διαδραστικό Παιχνίδι)

Βάλε τους αριθμούς στη σωστή σειρά (παιχνίδι)

Βοήθησε τον Μίκυ να βρει το μισό (Διαδραστικό Παιχνίδι)

Βοήθησε τον Γουίνι να βρει το διπλάσιο (Διαδραστικό Παιχνίδι)

Παίζω με τα κέρματα του ευρώ (παιχνίδι)

 

 

Εκπαιδευτικά Παιχνίδια – Γλώσσα Β΄

 Συλλαβισμός (Διαδραστικό Παιχνίδι)

Παίζω με αλφαβητικές σειρές και διαλυτικά (Διαδραστικό Παιχνίδι)

Παίζω με τόνους – Το ποταμάκι (Διαδραστικό Παιχνίδι)

Παίζω με σύμφωνα και δίψηφα σύμφωνα (Διαδραστικό Παιχνίδι)

Βοηθώ τα -οι -ει (Διαδραστικό Παιχνίδι)

Παίζω με λέξεις και τόνους (Διαδραστικό Παιχνίδι)

Είμαστε έτοιμοι;

Πώς λέμε ΟΧΙ;

Το ταξίδι στη Χωχαρούπα

Που λες είδα… (Γλώσσα Β΄- 9η ενότητα, παιχνίδι)

ΠΡΟΣΟΧΗ! Τι λέει εκεί; (Γλώσσα Β΄- 10η ενότητα)

Τι βιβλίο είναι αυτό; (Γλώσσα Β΄- 11η ενότητα)

Ποπό! Κόσμος που περνά! (Γλώσσα Β΄- 12η ενότητα)

Μες στο μουσείο (Γλώσσα Β΄- 13η ενότητα)

Με προσκαλούν και προσκαλώ (Γλώσσα Β΄- 14η ενότητα)

Αλληλογραφώ (Γλώσσα Β΄- 15η ενότητα)

Νιώθω (Γλώσσα Β΄- 16η ενότητα)

Εφημερίδες! Εφημερίδες!  (Γλώσσα Β΄- 17η ενότητα)

Ένα βιβλίο που σε ταξιδεύει  (Γλώσσα Β΄- 18η ενότητα)

Τα μάθατε τα νέα;  (Γλώσσα Β΄- 19η ενότητα)

 

Γραφή Ουσιαστικών (Διαδραστικό Παιχνίδι)

Τα άρθρα η-οι (Διαδραστικό Παιχνίδι)

Τα άρθρα τον-των (Διαδραστικό Παιχνίδι)

Τα άρθρα της-τις (Διαδραστικό Παιχνίδι)

Οι καταλήξεις -ο -ω

Οι καταλήξεις -η -ι

Οι καταλήξεις -η -ι -οι

Οι καταλήξεις -η -ι -οι -ει

Μπορείς να σπάσεις τα Μπαλόνια 1; (Διαδραστικό Παιχνίδι)

Μπορείς να σπάσεις τα Μπαλόνια 2; (Διαδραστικό Παιχνίδι)

Μπορείς να σπάσεις τα Μπαλόνια 3; (Διαδραστικό Παιχνίδι)

Μπορείς να σπάσεις τα Μπαλόνια 4; (Διαδραστικό παιχνίδι)

Μπορείς να σπάσεις τα Μπαλόνια (5);

Μπορείς να σπάσεις τα Μπαλόνια (6);

Μπορείς να σπάσεις τα Μπαλόνια (7);

Μπορείς να σπάσεις τα Μπαλόνια 8; (Διαδραστικό παιχνίδι)

Μπορείς να σπάσεις τα Μπαλόνια 9; (Διαδραστικό παιχνίδι)

Μπορείς να σπάσεις τα Μπαλόνια 10; (Διαδραστικό παιχνίδι)

Μπαλόνια 11

 

 

Εκπαιδευτικά Παιχνίδια – Ανάγνωση για κατανόηση

Ανάγνωση για κατανόηση – Στο σχολείο

Ανάγνωση για κατανόηση – Διάλειμμα

Ανάγνωση για κατανόηση – Φθινόπωρο – Τα πρωτοβρόχια

Ανάγνωση για κατανόηση – Στην κουζίνα – Ώρα για φαγητό

Ανάγνωση για κατανόηση – Το δωμάτιό μου

Ανάγνωση για κατανόηση – Στην υπεραγορά

Ανάγνωση για κατανόηση – Στον κήπο

Ανάγνωση για κατανόηση – Ο Βασίλης γιορτάζει

Ανάγνωση για κατανόηση – Το καθημερινό μου πρόγραμμα

Ανάγνωση για κατανόηση – Η Μαρία αρρώστησε

Ανάγνωση για κατανόηση – Κοντά στη φωτιά

Ανάγνωση για κατανόηση – Οι μήνες του χειμώνα

Ανάγνωση για κατανόηση – Οι εποχές

Ανάγνωση για κατανόηση – Τα ζώα της φάρμας

Ανάγνωση για κατανόηση – Ιστορίες με ζώα

Ανάγνωση για κατανόηση – Καλώς το καρναβάλι

 

 

 

;


4 Σχόλια προς “Εκπαιδευτικά Παιχνίδια”

 1. Καταπληκτική δουλειά Φρόσω!
  Πολύτιμο βοήθημα για τα παιδιά και τους δασκάλους.
  Και συγχρόνως οδηγός για το πώς πρέπει να αξιοποιούνται οι νέες τεχνολογίες.
  Συγχαρητήρια!

 2. Γεια σου Φρόσω
  Σε ευχαριστώ πολύ για τη βοήθειά σου. Δουλεύω σε Τμήμα Ένταξης και κάνουμε πολλές από τις ασκήσεις σου on line. Μου αρέσουν γιατί κάθε άσκηση έχει συγκεκριμένο στόχο.
  Μπράβο σου

Αφήστε μια απάντηση

Copyright © Πολύχρωμη τάξη          Φιλοξενείται από Blogs.sch.gr
Top