Είσοδος και Εξυπηρέτηση Κοινού στο Σχολείο.

Tο κοινό εισέρχεται στο χώρο του σχολείου όπως σε όλες τις υπηρεσίες του Δημοσίου κατόπιν υποχρεωτικής επίδειξης κατά την είσοδο :

α)  πιστοποιητικού εμβολιασμού, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 της ως άνω ΚΥΑ ή

β)  πιστοποιητικού νόσησης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 της ως άνω ΚΥΑ ή

η)  βεβαίωσης αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19 (PCR ή rapid test).

Ευχαριστούμε πολύ για την κατανόηση και την συνεργασία.