12 Γυμνάσιο Πάτρας

Δίπλα στο μαθητή

Τμήματα

Τμήματα  2023-24

Α′ ΤΑΞΗ

Α1  Α2  Α3  Α4

Β′  ΤΑΞΗ

Β1  Β2  Β3  Β4  Β5

Γ′  ΤΑΞΗ

Γ1  Γ2  Γ3  Γ4  Γ5

 

Τμήματα  2022-23

Α′ ΤΑΞΗ

Α1  Α2  Α3  Α4   Α5

Β′  ΤΑΞΗ

Β1  Β2  Β3  Β4  Β5

Γ′  ΤΑΞΗ

Γ1  Γ2  Γ3  Γ4  Γ5

 

 

Τμήματα  2021-22

Α′ ΤΑΞΗ

Α1  Α2  Α3  Α4   Α5

Β′  ΤΑΞΗ

Β1  Β2  Β3  Β4  Β5

Γ′  ΤΑΞΗ

Γ1  Γ2  Γ3  Γ4

 

Τμήματα  2020-21

Α′ ΤΑΞΗ

Α1  Α2  Α3  Α4   Α5

Β′  ΤΑΞΗ

Β1  Β2  Β3  Β4

Γ′  ΤΑΞΗ

Γ1  Γ2  Γ3  Γ4  Γ5

 

 

Τμήματα  2019-20

Α′ ΤΑΞΗ

Α1  Α2  Α3  Α4

Β′  ΤΑΞΗ

Β1  Β2  Β3  Β4  B5

Γ′  ΤΑΞΗ

Γ1  Γ2  Γ3  Γ4  Γ5

 

 

Τμήματα  2018-19

Α ΤΑΞΗ

Α1  Α2  Α3  Α4  A5

Β  ΤΑΞΗ

Β1  Β2  Β3  Β4  B5

Γ ΤΑΞΗ

Γ1  Γ2  Γ3  Γ4

 

Τμήματα  2017-18

Α ΤΑΞΗ

Α1  Α2  Α3  Α4 A5

Β  ΤΑΞΗ

Β1  Β2  Β3  Β4

Γ ΤΑΞΗ

Γ1  Γ2  Γ3  Γ4  Γ5

 

 

Τμήματα  2016-17

Α ΤΑΞΗ

Α1  Α2  Α3  Α4

Β  ΤΑΞΗ

Β1  Β2  Β3  Β4  Β5

Γ ΤΑΞΗ

Γ1  Γ2  Γ3  Γ4  Γ5

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων