Διευθυντής : Σπηλιωτόπουλος Κωνσταντίνος, ΠΕ 82 – Μηχανολόγος Μηχανικός

Yποδιευθύντρια : Γιαννάκη Ιωάννα, ΠΕ 02 – Φιλόλογος

Υποδιευθυντής : Οικονομόπουλος Σωτήριος, ΠΕ 86 – Πληροφορικής