Διοίκηση του Σχολείου

 

Διευθυντής : Σπηλιωτόπουλος Κωνσταντίνος, ΠΕ 12.04 – Μηχανολόγος Μηχανικός

Yποδιευθύντρια : Γιαννάκη Ιωάννα, ΠΕ 02 – Φιλόλογος

Υποδιευθυντής : Οικονομόπουλος Σωτήριος, ΠΕ 20 – Πληροφορικής