12 Γυμνάσιο Πάτρας

Δίπλα στο μαθητή

– Β’ ΤΑΞΗ

Στο μάθημα Εργαστήρια Δεξιοτήτων, τα τμήματα  Β1, Β2, Β3 και Β4 κατά την πραγματοποίηση του προγράμματος

<<Συμμετέχοντας στις Μαθητικές Κοινότητες>>

της  ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ:

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΩ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ & ΕΥΘΥΝΗ – ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ– ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

διενήργησαν έρευνα SWOT για την σχολική μας μονάδα.

Στόχος ήταν οι μαθητές/τριες να παρατηρήσουν, να κρίνουν και να κατανοήσουν τη σχολική μονάδα στην οποία ανήκουν, να νιώσουν σημαντικό μέρος της κοινότητας και να ενεργοποιηθούν θετικά για τη βελτίωση της ζωής τους μέσα σε αυτή.

Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάζονται στον πίνακα SWOT που ακολουθεί

Έρευνα SWOT 2023 (1)

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων