«Λειτουργία της εκπαιδευτικής μας  μονάδας  κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2021 – 2022 και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία της».
Παρακαλούμε για την ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Επισυνάπτεται το σχετικό ΦΕΚ.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 2021-2022

 Λήψη αρχείου