Στο σχολειό μας, για το σχολικό έτος 2020-2021, πραγματοποιούνται σε πιλοτικό επίπεδο τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων και στις τρεις τάξεις του Γυμνάσιου.

Κατά την διάρκεια των εργαστηριών δεξιοτήτων , θα πραγματοποιηθούν 4 θεματικοί κύκλοι.

-Α’ κύκλος: «ζω καλύτερα-ευ ζην»

-Β’ κύκλος: «φροντίζω το περιβάλλον-περιβάλλον (άναψε πράσινο για τον πλανήτη)»

-Γ’ κύκλος: «ενδιαφέρομαι και ενεργώ / κοινωνική συναίσθηση και ευθύνη»

– Δ’ κύκλος: «δημιουργώ και καινοτομώ – δημιουργική σκέψη και πρωτοβουλία»

 

Στόχοι  των εργαστηριών δεξιοτήτων είναι :

1) η συμπερίληψη όλων των μαθητών-τριών στη μαθησιακή διαδικασία

2) η ανάπτυξη  δεξιοτήτων  από του μαθητές-τριες,  ώστε να αποκτήσουν τις ικανότητες, που συμβάλλουν σε μια επιτυχημένη, παραγωγική και γεμάτη ικανοποίηση ζωή και  να αναπτύξουν  στάσεις και συμπεριφορές, που θα τους δώσουν τη δυνατότητα να προσαρμόζονται σε διάφορες καταστάσεις και να αντιμετωπίζουν με κατάλληλο τρόπο, τις απαιτήσεις και προκλήσεις της καθημερινότητας

3) η ολιστική προσέγγιση της μαθησιακής διαδικασίας και της γνώσης

4) η διάχυση του προγράμματος στην κοινωνία

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, παρουσιάζουμε τις δημιουργίες των μαθητών-τριων των τμημάτων Β1, Β2, Β3, Β4, και  Γ3, κατά την πραγματοποίηση του 2ου κύκλου με θέμα «Το πλαστικό μου αποτύπωμα»και υπεύθυνη καθηγήτρια την κα Έλληνα Αικατερίνη.

Τα παιδιά δημιούργησαν το δικό τους πλαστικό αποτύπωμα , με φωτογραφίες από τα πλαστικά που χρησιμοποιούν καθημερινά , καθώς και από κατασκευές- προτάσεις επαναχρησιμοποίησης των πλαστικών.

Μπορείτε να δείτε τις εργασίες τους στα αρχεία pptx που ακολουθούν.

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΤΜΗΜΑ Β1

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΤΜΗΜΑ Β2

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΤΜΗΜΑ Β3

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΤΜΗΜΑ Β4

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΤΜΗΜΑ Γ3