Δεκέμβριος 2019 αρχείο

Κι άλλη συμμετοχή στην καινοτόμα και δημιουργική δράση του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Έδεσσας – Γιαννιτσών «My alternative Christmas tree» στο μάθημα της τεχνολογίας

Τα χριστουγεννιάτικα δένδρα – επιτραπέζια στολίδια που κατασκεύασαν στο μάθημα της τεχνολογίας οι μαθητές και οι μαθήτριες Α4 του Σχολείου μας αλλά και όλη η εργασία τους για το Χριστουγεννιάτικο δένδρο συμμετέχουν στην καινοτόμα και δημιουργική δράση του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Έδεσσας – Γιαννιτσών ”My alternative Christmas tree” .

Η δράση απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και μαθητές Πρωτ/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης της επικράτειας. Η συμμετοχή τους αφορά μεταξύ των άλλων και στη δημιουργία εναλλακτικών Χριστουγεννιάτικων δέντρων από απαξιωμένα υλικά ή υλικά σε νέα χρήση.

https://myownchristmastree.blogspot.com/2019/12/4-11_22.html

Συμμετοχή στην καινοτόμα και δημιουργική δράση του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Έδεσσας – Γιαννιτσών “My alternative Christmas tree” στο μάθημα της τεχνολογίας

Τα χριστουγεννιάτικα δένδρα και τα στολίδια που κατασκεύασαν στο μάθημα της τεχνολογίας οι μαθητές και οι μαθήτριες της Α τάξης του Σχολείου μας συμμετέχουν στην καινοτόμα και δημιουργική δράση του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Έδεσσας – Γιαννιτσών  “My alternative Christmas tree'”.

Η δράση απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και μαθητές Πρωτ/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης της επικράτειας. Η συμμετοχή τους αφορά μεταξύ των άλλων και στη δημιουργία εναλλακτικών Χριστουγεννιάτικων δέντρων από απαξιωμένα υλικά ή υλικά σε νέα χρήση.

https://myownchristmastree.blogspot.com/2019/12/4-11.html

 

Χριστουγεννιάτικα στολίδια / δενδράκια για τους μαθητές και τις μαθήτριες του Α4 στο μάθημα της τεχνολογίας

Στο μάθημα της τεχνολογίας Α τάξης Γυμνασίου η διδασκαλία δεν επικεντρώνεται στην απομνημόνευση κάποιων τεχνολογικών γνώσεων, αλλά προσανατολίζεται στην εξοικείωση των μαθητών και μαθητριών με μια μεθοδική διαδικασία επίλυσης τεχνολογικών προβλημάτων. Η μέθοδος αυτή θα  βοηθήσει μελλοντικά στην αντιμετώπιση των τεχνολογικών προβλημάτων που πιθανόν να αντιμετωπίσουν.

Η μέθοδος της «Ατομικής Εργασίας» που εφαρμόζεται είναι προσαρμοσμένη στη μέθοδο «μαθαίνω μέσα από τη πράξη» και δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές και τις μαθήτριες να έρθουν σε επαφή με τεχνολογικά θέματα μέσω μιας σειράς ενεργειών  που σχετίζονται με: Θεωρητική μελέτη / Πραγματοποίηση κατασκευής / Δημιουργία γραπτής εργασίας / Παρουσίαση της εργασίας. Δηλαδή, τους εμπλέκει σε ένα σύνολο από δραστηριότητες με πολλά οφέλη.

Στο πνεύμα των γιορτών που πλησιάζουν οι μαθητές και οι μαθήτριες του Α4 μελετώντας την ενότητα ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΜΗΧΑΝΕΣ, αξιοποίησαν τους διαθέσιμους πόρους σε εργαλεία και υλικά, εξοικειώθηκαν με τη χρήση τους, ανέπτυξαν τη δημιουργικότητα και τη φαντασία τους, αναζήτησαν πληροφορίες στις έντυπες και διαδικτυακές πηγές, σχεδίασαν, κατασκεύασαν, αλληλεπίδρασαν, παρουσιάζουν από εδώ την εργασία τους με τίτλο ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΔΕΝΔΡΟ.

Δείτε την εργασία εδώ: https://el.padlet.com/vlef_100/f7pn6rn1ffqb

Μπράβο σε όλους και όλες! Υγεία, χαρά και δημιουργικότητα να συντροφεύουν τη ζωή τους.

Πειραματική έρευνα (1) για το Γ3 στο μάθημα της Τεχνολογίας.

Στο μάθημα της τεχνολογίας Γ τάξης Γυμνασίου  εφαρμόζεται η μέθοδος  «έρευνα και πειραματισμός» που δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές και τις μαθήτριες  να εξοικειωθούν με την τεχνολογική έρευνα και να εφαρμόσουν απλές ερευνητικές διαδικασίες σε τεχνολογικά θέματα της επιλογής τους, εμπλεκόμενοι σε δραστηριότητες  που συμβάλλουν στο να

 •  αποκτήσουν μια μεγαλύτερη αντίληψη της σημασίας των ανθρώπινων ανακαλύψεων και της νοητικής ικανότητας του ανθρώπου να βελτιώνει τις υπάρχουσες τεχνολογίες καθώς και να αναπτύσσει νέες.
 •  συνεχίσουν να αναπτύσσουν υψηλότερου επιπέδου ικανότητες σκέψης, όπως είναι η διατύπωση ερωτήσεων, η εξερεύνηση και η έρευνα.
 •  κατανοήσουν ότι η τεχνολογία συνδέεται με τις ανθρώπινες δραστηριότητες, τις πολιτιστικές αξίες, την ασκούμενη πολιτική, και τους περιβαλλοντικούς περιορισμούς.
 •  αναγνωρίζουν αυτές τις επιρροές και να αντιλαμβάνονται πώς οι παράμετροι αυτοί στο σύνολό τους επηρεάζουν την τεχνολογική ανάπτυξη.

Το Γ3 συμμετείχε σήμερα σε πειραματική έρευνα με τίτλο:

«Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΟΥΣ ΤΩΝ ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΤΑΣΗΣ»

Οργάνωσαν και πραγματοποίησαν την έρευνα, Διαπίστωσαν πώς τα 2,57 V που δίνει το σύστημα των τριών μανταρινιών σε σειρά είναι ικανά να τροφοδοτήσουν μια ενδεικτική λυχνία / LED και ένα  ψηφιακό ρολόγι.

Θα συνεχίσουν την πειραματική έρευνα στα επόμενα μαθήματα.

Δραστηριότητα για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα για τους μαθητές και τις μαθήτριες του Β2

Με αφορμή τις Παγκόσμιες Ημέρες  (Δικαιωμάτων του Παιδιού/Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων/Παιδιού) οι μαθητές και οι μαθήτριες του Β2 συμμετείχαν σε δραστηριότητα  ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

Με το  οπτικοακουστικό υλικό της UNICEF  για τα Δικαιώματα του Παιδιού 

προκλήθηκε συζήτηση και ελεύθερη έκφραση απόψεων.

Στη συνέχεια από το υλικό του Συνήγορου του Πολίτη έλυσαν το σταυρόλεξο και ένιωσαν περήφανοι/ες  για τις γνώσεις τους.

Τέλος  κάθε μαθητής/τρια έγραψε με μια λέξη  ποιο δικαίωμα είναι το πιο σημαντικό για τον/την ίδιο/α.

 

Οι μαθητές και οι μαθήτριες  της ομάδας Β2α συμμετείχαν στη δραστηριότητα «Κάνε ένα βήμα μπροστά» 

και είχαν την ευκαιρία να αντιληφθούν τις κοινωνικές ανισότητες και άρα τις διακρίσεις, τον αποκλεισμό, την ανυπαρξία δικαιωμάτων που βιώνουν κοινωνικές ή πολιτισμικές ομάδες και να προβληματιστούν στις ενέργειες που πρέπει να γίνουν ώστε όλοι και όλες να απολαμβάνουν τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Η δραστηριότητα υλοποιήθηκε με την κ. Βλαχοδήμου Ευπραξία.

 

Πειραματική έρευνα (1) για τις ομάδες Γ1α και Γ2α στο μάθημα της Τεχνολογίας.

Στο μάθημα της τεχνολογίας Γ τάξης Γυμνασίου  εφαρμόζεται η μέθοδος  «έρευνα και πειραματισμός» που δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές και τις μαθήτριες  να εξοικειωθούν με την τεχνολογική έρευνα και να εφαρμόσουν απλές ερευνητικές διαδικασίες σε τεχνολογικά θέματα της επιλογής τους, εμπλεκόμενοι σε δραστηριότητες  που συμβάλλουν στο να

 •  αποκτήσουν μια μεγαλύτερη αντίληψη της σημασίας των ανθρώπινων ανακαλύψεων και της νοητικής ικανότητας του ανθρώπου να βελτιώνει τις υπάρχουσες τεχνολογίες καθώς και να αναπτύσσει νέες.
 •  συνεχίσουν να αναπτύσσουν υψηλότερου επιπέδου ικανότητες σκέψης, όπως είναι η διατύπωση ερωτήσεων, η εξερεύνηση και η έρευνα.
 •  κατανοήσουν ότι η τεχνολογία συνδέεται με τις ανθρώπινες δραστηριότητες, τις πολιτιστικές αξίες, την ασκούμενη πολιτική, και τους περιβαλλοντικούς περιορισμούς.
 •  αναγνωρίζουν αυτές τις επιρροές και να αντιλαμβάνονται πώς οι παράμετροι αυτοί στο σύνολό τους επηρεάζουν την τεχνολογική ανάπτυξη.

Οι ομάδες Γ1α και Γ2α συμμετείχαν σήμερα σε πειραματική έρευνα με τίτλο:

«Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΟΥΣ ΤΩΝ ΛΕΜΟΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΤΑΣΗΣ»

Οργάνωσαν και πραγματοποίησαν την έρευνα, Διαπίστωσαν πώς τα 2,75 V που δίνει το σύστημα των τριών λεμονιών σε σειρά είναι ικανά να τροφοδοτήσουν μια ενδεικτική λυχνία / LED και ένα  ψηφιακό ρολόγι.

Πήραν τις μετρήσεις και τις μετέφεραν σε πίνακα και σε διάγραμμα κάνοντας χρήση των υπολογιστικών φύλλων EXCEL.

Θα καταγράψουν στη συνέχεια τα συμπεράσματα και τις προτάσεις τους για μελλοντικές έρευνες.

 

Πειραματική έρευνα (1) για τις ομάδες Γ1β και Γ2β στο μάθημα της τεχνολογίας

Στο μάθημα της τεχνολογίας Γ τάξης Γυμνασίου  εφαρμόζεται η μέθοδος  «έρευνα και πειραματισμός» που δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές και τις μαθήτριες  να εξοικειωθούν με την τεχνολογική έρευνα και να εφαρμόσουν απλές ερευνητικές διαδικασίες σε τεχνολογικά θέματα της επιλογής τους, εμπλεκόμενοι σε δραστηριότητες  που συμβάλλουν στο να

 •  αποκτήσουν μια μεγαλύτερη αντίληψη της σημασίας των ανθρώπινων ανακαλύψεων και της νοητικής ικανότητας του ανθρώπου να βελτιώνει τις υπάρχουσες τεχνολογίες καθώς και να αναπτύσσει νέες.
 •  συνεχίσουν να αναπτύσσουν υψηλότερου επιπέδου ικανότητες σκέψης, όπως είναι η διατύπωση ερωτήσεων, η εξερεύνηση και η έρευνα.
 •  κατανοήσουν ότι η τεχνολογία συνδέεται με τις ανθρώπινες δραστηριότητες, τις πολιτιστικές αξίες, την ασκούμενη πολιτική, και τους περιβαλλοντικούς περιορισμούς.
 •  αναγνωρίζουν αυτές τις επιρροές και να αντιλαμβάνονται πώς οι παράμετροι αυτοί στο σύνολό τους επηρεάζουν την τεχνολογική ανάπτυξη.

Οι ομάδες Γ1β και Γ2β συμμετείχαν σήμερα σε πειραματική έρευνα με τίτλο:

«Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΟΥΣ ΤΩΝ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΤΑΣΗΣ»

Οργάνωσαν και πραγματοποίησαν την έρευνα, πήραν τις μετρήσεις και τις μετέφεραν σε πίνακα και σε διάγραμμα. Θα καταγράψουν στη συνέχεια τα συμπεράσματα και τις προτάσεις τους για μελλοντικές έρευνες.

 

Κατασκευή χριστουγεννιάτικου δένδρου και στολιδιών στο μάθημα της Τεχνολογίας

Στο πνεύμα των γιορτών που πλησιάζουν οι μαθητές και οι μαθήτριες των Α1, Α2, Α3 με τον καθηγητή τους κατασκεύασαν το χριστουγεννιάτικο δένδρο και τα στολίδια του για κάθε τάξη με ανακυκλώσιμα και φυσικά υλικά χρησιμοποιώντας απλά εργαλεία σαν πρώτο παράδειγμα της διαδικασίας κατασκευής ατομικού έργου  στη συνέχεια του μαθήματος.

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα THETIPPINGPOINT

Το Σχολείο μας έχει τη δυνατότητα  να υλοποιήσει το «THETIPPINGPOINT», εκπαιδευτικό πρόγραμμα για επαγγελματική σταδιοδρομία και ακαδημαϊκές επιλογές, το οποίο απευθύνεται σε μαθητές/τριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2019-2020.

Το πρόγραμμα έχει την έγκριση του ΥΠΑΙΘ, δείτε εδώ: ΕΞΕ – 185607 – 2019 – «Έγκριση αιτήματος»_ ___signed

Πληροφορίες για το πρόγραμμα δείτε εδώ: /https://www.thetippingpoint.org.gr/

και εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=ENiKZP9Hzyg

Τις επόμενες μέρες οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών της Γ τάξης θα λάβουν ενημερωτική επιστολή και στη συνέχεια, όσοι/ες επιθυμούν, θα επιτρέψουν τη συμμετοχή του παιδιού τους στο πρόγραμμα.

Υπεύθυνη για την υλοποίηση του προγράμματος είναι η καθηγήτρια του Σχολείου μας κ. Βλαχοδήμου Ευπραξία στην οποία μπορείτε να απευθύνεστε για περισσότερες πληροφορίες.

Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση για την αναπηρία στους μαθητές και τις μαθήτριες του Β1

Με αφορμή την 3η Δεκεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία και στο πλαίσιο της  εγκυκλίου που έστειλε το ΥΠΑΙΘ προς τις σχολικές μονάδες  για  ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της εκπαιδευτικής κοινότητας σχετικά με τα δικαιώματα των μαθητών/τριών ΑμεΑ,  την καταπολέμηση των στερεοτύπων και  την αναγκαιότητα σεβασμού της διαφορετικότητας,

οι μαθητές και οι μαθήτριες του Β1:

συμμετείχαν σε βιωματική δραστηριότητα ενσυναίσθησης της αναπηρίας (δραστηριότητα λεπτής κινητικότητας, οπτική δραστηριότητα, δραστηριότητα προσοχής) και στη συνέχεια ενημερώθηκαν για την αναπηρία, τα δικαιώματα των ΑμεΑ  αλλά και τον τρόπο με τον οποίο οι υπόλοιποι πρέπει να συμπεριφερόμαστε.

Το σχετικό υλικό μπορείτε να δείτε εδώ: Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

Η δραστηριότητα υλοποιήθηκε από την καθηγήτρια του μαθήματος της τεχνολογίας.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση