Ιούλιος 2023 αρχείο

Συμμετοχή σε ευρωπαϊκό σεμινάριο στη Σεβίλλη της Ισπανίας

Έξι εκπαιδευτικοί του 11ου Γυμνασίου Λάρισας έλαβαν μέρος σε ευρωπαϊκό σεμινάριο κατάρτισης με θέμα “ FACING DIVERSITY: INCLUSIVE EDUCATION STRATEGIES FOR STUDENTS WITH FEWER OPPORTUNITIES “.

Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στο σεμινάριο χρηματοδοτήθηκε από το ΙΚΥ και την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω εγκεκριμένου προγράμματος Erasmus+ KA1 που υλοποιεί το 11ο Γυμνάσιο Λάρισας με τίτλο «Βελτίωση των εκπαιδευτικών και παιδαγωγικών προσεγγίσεων διδασκαλίας και μάθησης για ένταξη μαθητών που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες».

Το σεμινάριο, διάρκειας 42 ωρών, έλαβε χώρα στη Σεβίλλη της Ισπανίας από 5 έως 11 Ιουλίου 2023 και είχε σκοπό να ενισχυθούν οι εκπαιδευτικοί ώστε να εφαρμόζουν καινοτόμες πρακτικές και μεθόδους διδασκαλίας που μπορούν να τροποποιηθούν και να προσαρμοστούν σε μαθητές με λιγότερες ευκαιρίες. Ο στόχος της εκπαίδευσης ήταν, να γίνεται η διαδικασία της μάθησης πιο ευχάριστη, συμβάλλοντας ταυτόχρονα, στην ένταξη, την κοινωνικοποίηση, τη συνεργασία, τον αλληλοσεβασμό και την διευκόλυνση των μαθητών στην προσέγγιση της γνώσης.

Στο σεμινάριο, συμμετείχαν εκπαιδευτικοί από πολλά ευρωπαϊκά κράτη και από διάφορες βαθμίδες της εκπαίδευσης. Από το 11ο Γυμνάσιο Λάρισας, συμμετείχαν οι εκπαιδευτικοί Φοίβη Μπαλωτή, Δέσποινα Μπουζούκη, Αθανάσιος Τάσης, Μαριάνθη Ζούκη, Ευδοξία Πατσιά και Γεωργία Κουτρουβή.

 

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση