Ιανουάριος 2014 αρχείο

Το σχολείο μας στο Comenius και στο e-twinning

Το 11ο Γ/σιο Λάρισας υλοποιεί δύο ευρωπαϊκά προγράμματα. Συμμετέχει σε πρόγραμμα πολυμερούς σχολικής σύμπραξης Comenius, καθώς και σε πρόγραμμα etwinning.
Τα προγράμματα αυτά αποτελούν μέρος μια Eυρωπαϊκής δράσης μέσω της οποίας σχολεία από διαφορετικές Eυρωπαϊκές χώρες, κάνοντας χρήση εργαλείων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), συνεργάζονται ώστε να αποκομίσουν παιδαγωγικά, κοινωνικά και πολιτισμικά οφέλη. Η δράση eTwinning δίνει στα σχολεία την ευκαιρία να μάθουν μαζί, να μοιραστούν τις απόψεις τους και να δημιουργήσουν καινούργιες φιλίες. Έχουν ως στόχο την ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασης της εκπαίδευσης μέσω της προώθησης κοινών δραστηριοτήτων συνεργασίας μεταξύ των σχολείων της Ευρώπης. Τα σχέδια (projects) δίνουν την ευκαιρία σε μαθητές και εκπαιδευτικούς από διαφορετικές χώρες να συνεργαστούν σε ένα ή περισσότερα θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Οι σχολικές συμπράξεις βοηθούν τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς να αποκτήσουν και να βελτιώσουν τις ικανότητές τους όχι μόνο στο θέμα ή στο αντικείμενο του σχεδίου, αλλά και σε ζητήματα ομαδικής εργασίας, κοινωνικών σχέσεων, προγραμματισμού και ανάληψης δραστηριοτήτων και χρήσης τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας (ΤΠΕ). Η συμμετοχή σε μια σύμπραξη με σχολεία από διαφορετικές χώρες παρέχει επίσης την ευκαιρία στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς να εξασκηθούν σε ξένες γλώσσες και να αυξήσουν τα κίνητρά τους όσον αφορά στην εκμάθηση γλωσσών.
Το πρόγραμμα Comenius που υλοποιεί το 11ο Γ/σιο Λάρισας αυτή την περίοδο έχει το θέμα «Youth involvement in Europe. Our future in Europe – Join in!»και συμμετέχουν σχολεία από 7 ευρωπαϊκές χώρες: Ελλάδα, Ισπανία, Φινλανδία, Βουλγαρία, Τουρκία, Πολωνία, Γερμανία και Ρουμανία. Συντονίστρια του προγράμματος είναι η εκπαιδευτικός Φοίβη Μπαλωτή, ενώ στην παιδαγωγική ομάδα συμμετέχουν ο Διευθυντής του σχολείου Ιωάννης Τζήκας, καθώς και οι εκπαιδευτικοί Γεωργία Κουτρουβή, Κυριάκος  Ζιάκος, Αθανασία Παπατζέλου και Αθανάσιος Τάσης. Η ομάδα των μαθητών αποτελείται από 14 μαθητές οι οποίοι συμμετέχουν με μεγάλο ζήλο σε όλες τις δραστηριότητες του προγράμματος.

Μέσω του προγράμματος eTwinning, μαθητές και εκπαιδευτικοί του 11ου Γ/σίου Λάρισας συνεργάζονται στο πλαίσιο διεθνών σχολικών δραστηριοτήτων, με το σχολείο IES “Azahar” της Σεβίλλης της Ισπανίας. Το θέμα του προγράμματος e-twinning που υλοποιεί το σχολείο μας είναι «OUR ENVIRONMENT IN MATHEMATIC KEY». Συντονίστρια του προγράμματος είναι η εκπαιδευτικός Φοίβη Μπαλωτή, ενώ στην παιδαγωγική ομάδα συμμετέχουν ο Διευθυντής του σχολείου Ιωάννης Τζήκας, καθώς και οι εκπαιδευτικοί Γεωργία Κουτρουβή, Κυριάκος  Ζιάκος, Ευδοξία Πατσιά και Αθανάσιος Τάσης. Η ομάδα των μαθητών αποτελείται από 35 μαθητές, οι οποίοι συμβάλλουν τα μέγιστα στην υλοποίηση του προγράμματος.

comenius

 

 

 

 

 

 

 

 

Περισσότερα στο site http://11gymlarcomenius.blogspot.gr/

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση