Ιούνιος 2017 αρχείο

“Ανακαλύπτω την ιστορία της περιοχής μου κατά τα νεότερα χρόνια μέσα από τα μουσεία της.”

 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – Σχολικό Έτος 2016-17

Υπεύθυνες καθηγήτριες:  Γερογιάννη Μαρία (ΠΕ01), Ντουμάνη Γεωργία (ΠE02), Τριανταφύλλου Αναστασία (ΠΕ02)

 

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση