Νοέμβριος 2023 αρχείο

Ενισχυτική διδασκαλία για το σχολικό έτος 2023-24

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την έναρξη του προγράμματος ενισχυτικής διδασκαλίας για το σχολικό έτος 2023-24, σας ενημερώνουμε ότι η Ενισχυτική Διδασκαλία μαθητών/τριών Γυμνασίου περιλαμβάνει τα μαθήματα: Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία και Αγγλικά. Η Ενισχυτική Διδασκαλία καλύπτει 1-5 διδακτικές ώρες την ημέρα μετά τη λήξη του κανονικού προγράμματος. Κάθε μαθητής/τρια μπορεί να παρακολουθήσει από ένα έως και όλα τα μαθήματα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας.

Ακολουθεί η αίτηση για τη δήλωση των μαθημάτων:Λήψη αρχείου

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν στο σχολείο ή να αποστείλουν στο email του σχολείου (mail@11gym-laris.lar.sch.gr)την παραπάνω αίτηση, μέχρι την Τετάρτη 15/11/2024.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση