Απρίλιος 2023 αρχείο

Προετοιμασία των μαθητών της Β’ Γυμνασίου για συμμετοχή σε εξωσχολικές δραστηριότητες.

Την Πέμπτη 27 Απριλίου 2023, οι μαθητές της Β’ τάξης του 11ου Γυμνασίου Λάρισας θα συμμετέχουν σε δράσεις που διοργανώνει το «Χαμόγελο του Παιδιού» στην Κεντρική Πλατεία Λάρισας. Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν δωρεάν προληπτικές παιδιατρικές, οδοντιατρικές  και οφθαλμολογικές εξετάσεις για παιδιά. Επιπλέον, οι μαθητές θα συμμετέχουν στις δράσεις εκπαίδευσης και επιμόρφωσης για μικρούς και μεγάλους στο Κινητό Εργαστήρι «ΟΔΥΣΣΕΑΣ», όπου θα λάβουν μέρος σε δραστηριότητες που αφορούν στην καθημερινότητα αλλά και στο μέλλον τους.

Οι μαθητές, πριν από την πραγματοποίηση της επίσκεψης τους, προετοιμάστηκαν κατάλληλα προκειμένου να αποκομίσουν τα μέγιστα οφέλη από την εκπαιδευτική δραστηριότητα.

Στα πλαίσια της προετοιμασίας, οι μαθητές κάθε τμήματος χωρίστηκαν σε έξι ομάδες και τους δόθηκε η αρμοδιότητα να ετοιμάσουν μια περιγραφή που αφορούσε στη συγκεκριμένη εξωσχολική δραστηριότητα, απαντώντας σε μια από τις παρακάτω απλές ερωτήσεις: «Πού» – «Τι» – «Ποιος» – «Πώς» – «Πότε» – «Γιατί». Η κάθε ομάδα ανέλαβε να προετοιμάσει μια απάντηση για κάποια από τις παραπάνω ερωτήσεις. Κατόπιν όλες οι απαντήσεις μεταφέρθηκαν σε ένα συγκεντρωτικό έντυπο και αναρτήθηκαν στον πίνακα ανακοινώσεων του κάθε τμήματος.

Η μέθοδος προετοιμασίας των μαθητών με σκοπό την αποδοτικότερη συμμετοχή τους σε εξωσχολικές δραστηριότητες, εντάσσεται σε σειρά σύγχρονων και καινοτόμων παιδαγωγικών και διδακτικών πρακτικών  που ακολουθεί το 11ο Γυμνάσιο Λάρισας στα πλαίσια του Προγράμματος Erasmus+ με τίτλο «Βελτίωση των εκπαιδευτικών και παιδαγωγικών προσεγγίσεων διδασκαλίας και μάθησης για ένταξη μαθητών που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες». Το έργο αυτό, υλοποιείται από το σχολείο για τα έτη 2022-2024 και χρηματοδοτείται από το ΙΚΥ και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

φ1 φ2 φ3 φ4 φ5 ωΒ1 ωΒ2 1 ωΒ2 2 ωΒ3

Συμμετοχή σε ευρωπαϊκό σεμινάριο στη Μαρτινίκα

Τρεις εκπαιδευτικοί του 11ου Γυμνασίου Λάρισας συμμετείχαν σε ευρωπαϊκό επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα “Inclusion starts with I – Learning to live together“.

Το σεμινάριο εντάσσεται σε εγκεκριμένο πρόγραμμα Erasmus+ KA1 που υλοποιεί το 11ο Γυμνάσιο Λάρισας με τίτλο «Βελτίωση των εκπαιδευτικών και παιδαγωγικών προσεγγίσεων διδασκαλίας και μάθησης για ένταξη μαθητών που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες», το οποίο χρηματοδοτείται από το ΙΚΥ και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το σεμινάριο, διάρκειας 48 ωρών, έλαβε χώρα στη Μαρτινίκα από 6 έως 13 Μαρτίου 2023 και είχε σκοπό να ενισχυθούν οι εκπαιδευτικοί ώστε να εφαρμόζουν καινοτόμες πρακτικές και μεθόδους διδασκαλίας που μπορούν να τροποποιηθούν και να προσαρμοστούν σε μαθητές κάθε ηλικίας και διαφόρων γνωστικών επιπέδων. Ο στόχος της εκπαίδευσης ήταν, να γίνεται η διαδικασία της μάθησης πιο ευχάριστη, συμβάλλοντας ταυτόχρονα, στην ένταξη, την κοινωνικοποίηση, τη συνεργασία, τον αλληλοσεβασμό και την άμβλυνση των γνωστικών και κοινωνικών ανισοτήτων.

Στο σεμινάριο, συμμετείχαν εκπαιδευτικοί από πολλά ευρωπαϊκά κράτη και από διάφορες βαθμίδες της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Από το 11ο Γυμνάσιο Λάρισας, συμμετείχαν οι εκπαιδευτικοί Αθανάσιος Τάσης, Φοίβη Μπαλωτή και Μαριάνθη Ζούκη.

0 1 0α 1 1α 1 1β 1 1γ 1 1δ 1 1ε 1 1ζ 1 1η 1 2α 1 2β 1 2γ 1 3 1 3α 1 3ζ 1 4 1 5 1 6 1 6α 1 7 1 7α 1 8 1 9 1 10β 1 11α 1 11β 1 11γ 1 11δ 1 12 1 13 1 14 1 15 1 15α 1 15γ 1 15δ 1 15ε 1 15ζ 1 15θ 1 15κ 1 15ν 1 16α 1 16β 1 17α 1 17β 1 17γ 1 17δ 1 18 1 19 1 21 1 22 1 23 1 24 1 25 1 25α 1 26 1 27 1 28α 1 28β 1 29 1 29α 1 29β 1 30 1 30β 1 30γ 30δ 31 1 32 1 36 36α 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 49 51 52 53 54 55 59

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση