Εμπλουτισμός της σχολικής μας βιβλιοθήκης

Ευχαριστούμε τους γονείς μας που με τη συνεισφορά τους εμπλουτίσαμε τη βιβλιοθήκη μας με υπέροχα βιβλία..

Δε σταματούμε να λέμε Πόσο Πολύτιμοι Είστε!

Ευχαριστούμε!

Αφήστε μια απάντηση