Όταν ψαρεύουν… μην ψαρώνεις…

Το Νηπιαγωγείο Νεοχωρούδας στο πλαίσιο του περιβαλλοντικού προγράμματος
“ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΣΟΣ” συμμετείχε στο διαγωνισμό του European School Radio

με θέμα “ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ”  με το εξής ραδιοφωνικό μήνυμα:

Όταν ψαρεύουν 1Λήψη αρχείου