Διαθεματική προσέγγιση-Ένα σποράκι μεγαλώνει… (Τμήμα 1)Λήψη αρχείου

Τραγούδι «ο γεωργός»

https://www.youtube.com/watch?v=rIs7cpMagVc

Παιχνίδια ανατροφοδότησης:

Μπορείτε να παίξετε τα παρακάτω σχετικά παιχνίδια:

Παιχνίδι σειροθέτησης (στάδια ανάπτυξης φυτού):

https://learningapps.org/watch?v=pdavvgi8k18

Παιχνίδι αντιστοίχισης εικόνας-λέξης (τα μέρη του φυτού)

https://learningapps.org/display?v=p5c4q53e518