Παιχνίδια ανατροφοδότησης: Πώς αναπτύσσονται τα φυτά

(Δημιουργός Παιχνιδιών: Ειρήνη Ματθαιάκη)

1. Παιχνίδι σειροθέτησης: Τα στάδια ανάπτυξης των φυτών

Βάλε τις εικόνες στη σωστή σειρά

2. Παιχνίδι αντιστοίχισης εικόνας – λέξης: Τα μέρη του φυτού

Πώς λέγεται κάθε μέρος του φυτού;