Εκδόθηκαν οι εγκύκλιοι σχετικά με τη λειτουργία των Νηπιαγωγείων και των Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2017-2018. Για τις εγκυκλίους δείτε: Η εγκύκλιος για λειτουργία Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2017-2018 Η εγκύκλιος για τη λειτουργία Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2017-2018