Κατά τη σημερινή συνεδρίασή του (31/7/2023) το ΠΥΣΠΕ Έβρου προέβη στον χαρακτηρισμό των λειτουργικά υπεράριθμων Εκπαιδευτικών των σχολικών μονάδων της Δ/νσης Π.Ε Έβρου.

Συνεπώς καλούνται οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ06, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ71 και ΠΕ73 που χαρακτηρίστηκαν λειτουργικά υπεράριθμοι στις σχολικές μονάδες που είναι τοποθετημένοι οργανικά, να υποβάλουν δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων για τοποθέτηση. Οι δηλώσεις μπορούν να υποβληθούν στη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ Έβρου, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (mail@dipe.evr.sch.gr), μέχρι την Τετάρτη 9 Αυγούστου 2023 και ώρα 10:00΄ και να είναι ενυπόγραφες.

Για τον πίνακα και την πρόσκληση δείτε εδώ:https://grafis.sch.gr/index.php/s/JQq3Ncw5jy6xWS6/download

Λήψη του πίνακα ομάδων

Λήψη της δήλωσης  Λήψη της δήλωσης σε PDF αρχείο

Ενημερωτικός πίνακας με Λειτουργικές Υπεραριθμίες και Λειτουργικά Κενά