Τώρα ξέρω γιατί οι δύτες βουτάνε στα βαθιά. Γιατί τσακίζουν τη μέση τους κάνοντας  επικίνδυνα μακροβούτια.  Δεν είναι οι θησαυροί   που βρίσκονται ξεχασμένοι εκεί, δεν  είναι  οι αρχαίες  ελληνικές τριήρεις με τις πολύτιμες υδρίες που τους περιμένουν. Αυτές οι ατέλειωτες απόπειρες να φτάσουν στο βυθό έχουν μόνο έναν σκοπό ν΄ αγγίξουν, έστω, λίγο από […]