Το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Έβρου ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς για τον ενδεικτικό προγραμματισμό των συνεδριάσεων ως εξής:

Δευτέρα 14/08/2023

Τοποθέτηση λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών στην ομάδα ή όμορη ομάδα σχολείων (Α’ και Β΄φάση).

Πέμπτη 17/08/2023

1. Τοποθέτηση λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών (Γ’ φάση).

2. Τοποθέτηση εκπαιδευτικών που είναι στη διάθεση.

3. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών εντός του Νομού Έβρου.