Στη σημερινή συνεδρίαση, 14/09/2017  το ΠΥΣΠΕ Έβρου αποφάσισε για τα παρακάτω θέματα: 1. Εκδίκαση ενστάσεων για τον τελικό ενιαίο αξιολογικό πίνακα των υποψήφιων Διευθυντριών Νηπιαγωγείων και αναμόρφωσή του. Δεν υπήρχαν ενστάσεις επί του τελικού ενιαίου αξιολογικού πίνακα και ο πίνακας διαμορφώνεται ως εξής:Λήψη του πίνακα 2. Επιλογή Προϊσταμένων σε Διθέσια και  Τριθέσια Δημοτικά Σχολεία και […]