ΝΙΚΟΥ ΜΑΝΤΩ-ΕΠΙΣΤΟΛΗ        ΝΙΚΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΩ (ΜΑΝΤΩ)-ΠΕ70    ΥΠΟΨΗΦΙΑ  ΑΙΡΕΤΟΣ Π.Υ.Σ.Π.Ε.  ΕΒΡΟΥ      Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι Στις 5 Νοεμβρίου ψηφίζουμε για την επιστροφή των αιρετών μας στα υπηρεσιακά συμβούλια! Ψηφίζουμε  για να αντικαταστήσουμε τους διορισμένους-δοτούς της υπουργού Παιδείας  και να αποκαταστήσουμε έναν θεσμό στην εκπαίδευση, μια μεγάλη κατάκτηση του κλάδου μας εκατό περίπου χρόνων. […]