Στη σημερινή συνεδρίαση, 5/9/2017 και ώρα 10.00΄π.μ.το ΠΥΣΠΕ Έβρου αποφάσισε για τις παρακάτω αποσπάσεις και τοποθετήσεις Εκπ/κών εντός ΠΥΣΠΕ: Αποσπάσεις – Τοποθετήσεις Σε επόμενη συνεδρίαση, που θα παραγματοποιηθεί στις 7/9/2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.30′ μ.μ. το ΠΥΣΠΕ θα αποφασίσει για τις υπόλοιπες αποσπάσεις και τοποθετήσεις Εκπ/κών εντός ΠΥΣΠΕ  καθώς και για τις Διαθέσεις Εκπ/κών […]