Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών με σύμβαση τρίμηνης διάρκειας (16/10/2020)

Α/θμια Εκπ/ση, Ανακοινώσεις, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Από τη Δ/νση Π.Ε. Έβρου ανακοινώθηκαν τα παρακάτω: Α. Καλούνται οι Αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί οι οποίοι προσλήφθηκαν στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου με τις αποφάσεις πρόσληψης του Υ.ΠΑΙ.Θ. της 16/10/2020 με σύμβαση τρίμηνης διάρκειας για την κάλυψη λειτουργικών κενών τα οποία προκύπτουν από λόγους συναφείς με τη μετάδοση και διασπορά του νέου κορωνοϊού COVID-19, και βάσει των […]

Τοποθετήσεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών 2020-21(Γ’ φάση)

Α/θμια Εκπ/ση, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Αποφάσεις τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών (7/10/2020): 1. Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης ΟΠΣ 5069645 (ΕΕΠ/ΕΒΠ) 2. Ενίσχυση Προσχολικής Εκπαίδευσης, 2020-2021 ΟΠΣ 5069631 (Νηπιαγωγοί) 3. Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ. (Εκπαιδευτικοί Γενικής εκπαίδευσης) 4. Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ. (Εκπαιδευτικοί Ειδικής αγωγής) 5. Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ. (ΕΕΠ) Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία στα οποία τοποθετούνται, από την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2020 έως και […]

6/10/2020-Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών Γ’ φάσης

Α/θμια Εκπ/ση, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Ανακοίνωση-Ενημέρωση από τη Δ/νση  Π.Ε.Έβρου για τις προσλήψεις αναπληρωτών Γ΄φάσης. Α. Καλούνται οι Αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί, Ε.Π.Π και Ε.Β.Π οι οποίοι προσλήφθηκαν στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου με τις αποφάσεις πρόσληψης του Υ.ΠΑΙ.Θ. της 6/10/2020, και βάσει των διατάξεων της υπ. αριθ. 104627/ΓΔ5/07/08/2020 (ΦΕΚ 3344 τ.Β.10-08-2020) Υπουργικής Απόφασης, να υποβάλουν τη σχετική δήλωση τοποθέτησης καθώς και το απογραφικό […]

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΥΣΠΕ Ν.ΕΒΡΟΥ

Α/θμια Εκπ/ση, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΥΣΠΕ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

Α/θμια Εκπ/ση, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Αναμορφωμένος πίνακας μοριοδότησης υποψηφίων Διευθυντριών/ντων του 1ου Δ.Σ. Φερών και πρόσκληση των υποψηφίων σε συνέντευξη

Α/θμια Εκπ/ση, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Το  ΠΥΣΠΕ Έβρου ως Συμβούλιο Επιλογής συνεδρίασε στις 5 Οκτωβρίου 2020 για την εξέταση ενστάσεων επί του  αξιολογικού πίνακα μοριοδότησης υποψηφίων Δ/ντριών/ντών για το 1ο Δ.Σ.Φερών. Δεν υπήρξε καμία ένσταση επί του πίνακα και ο αναμορφωμένος πίνακας μοριοδότησης είναι:Λήψη του πίνακα Στη συνεδρίαση αποφασίστηκε η πρόσκληση των υποψηφίων σε συνέντευξη την Τετάρτη 7/10/2020 σύμφωνα με […]

Πίνακας υποψηφίων Διευθυντριών/ντών του 1ου Δ.Σ. Φερών με αξιολογική σειρά

Α/θμια Εκπ/ση, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του Ν.4547/2018 στο διευρυμένο ΠΥΣΠΕ Έβρου-Συμβούλιο Επιλογής στις 28/09/2020 καταρτίστηκε ο πίνακας των υποψηφίων Διευθυντριών/ντών του 1ου Δ.Σ. Φερών με αξιολογική σειρά. Από τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς  μπορούν να υποβληθούν ενστάσεις εγγράφως στη Διεύθυνση Π.Ε. Έβρου μέχρι την Πέμπτη 01-10-2020 και ώρα 14.00. […]


© 2023 Μαντώ Νίκου- Αιρετός ΠΥΣΠΕ Έβρου.
   Φιλοξενείται από Blogs.sch.gr
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
RSS άρθρων RSS Σχολίων Σύνδεση