Την Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 09.00΄π.μ. θα συνεδριάσει το διευρυμένο ΠΥΣΠΕ Έβρου (Συμβούλιο Επιλογής Στελεχών) με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη: 1. Εκδίκαση ενστάσεων για τον τελικό ενιαίο αξιολογικό πίνακα των υποψήφιων Διευθυντριών Νηπιαγωγείων και αναμόρφωσή του. 2. Επιλογή Προϊσταμένων σε Διθέσια και  Τριθέσια Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία. Μετά το πέρας της […]