Ανακοίνωση Πινάκων Μοριοδότησης Αιτήσεων Μετάθεσης

Α/θμια Εκπ/ση, Ανακοινώσεις, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Η Δ/νση Π.Ε. Έβρου ανακοίνωσε τους πίνακες μοριοδότησης των αιτούμενων μετάθεσης εκπαιδευτικών της Δ/νσης Π.Ε. Έβρου: α) Από περιοχή σε περιοχή. Λήψη του αρχείου β) Σε ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ. Λήψη του αρχείου γ) Για Βελτίωση και Οριστική Τοποθέτηση. Λήψη του αρχείου δ) Για Δημοτικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Λήψη του αρχείου ε) Με εξειδίκευση στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα των κωφών και στη […]

Συνεδρίαση ΠΥΣΠΕ Έβρου, 8/12/2017

Α/θμια Εκπ/ση, Ανακοινώσεις, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι Το Π.Υ.Σ.Π.Ε Έβρου θα συνεδριάσει στις 08-12-2017, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 09:00 π.μ. με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1.Αποσπάσεις Εκπ/κών εντός ΠΥΣΠΕ Έβρου. 2.Διαθέσεις Εκπ/κών για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους διδακτικού  ωραρίου. 3.Γνωμοδότηση για αναγνώριση συνάφειας  μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών αναπληρωτών Εκπ/κών. 4. Αναγνώριση προϋπηρεσίας αναπληρωτών Εκπαιδευτικών. 5. Αναγνώριση προϋπηρεσίας μονίμων Εκπαιδευτικών για μισθολογική εξέλιξη. […]


© 2023 Μαντώ Νίκου- Αιρετός ΠΥΣΠΕ Έβρου.
   Φιλοξενείται από Blogs.sch.gr
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
RSS άρθρων RSS Σχολίων Σύνδεση