Σε εφαρμογή της αριθ. πρωτ. 114645/Ε2/12-10-2023 εγκυκλίου του ΥΠΑΙΘΑ, ανακοινώθηκαν από τη Δ/νση Π.Ε. Έβρου  οι οριστικοί πίνακες με τα στοιχεία και τις μονάδες μετάθεσης. Για τους πίνακες δείτε : α. εκπαιδευτικών που αιτούνται μετάθεση από περιοχή σε περιοχή β. εκπαιδευτικών που αιτούνται μετάθεση από περιοχή σε περιοχή σε ΣΜΕΑΕ-ΕΕΕΕΚ γ. εκπαιδευτικών που αιτούνται μετάθεση […]