Σε εφαρμογή της αριθ. πρωτ. 114645/Ε2/12-10-2023 εγκυκλίου του ΥΠΑΙΘΑ, ανακοινώθηκαν από τη Δ/νση Π.Ε. Έβρου  οι οριστικοί πίνακες με τα στοιχεία και τις μονάδες μετάθεσης.

Για τους πίνακες δείτε :

α. εκπαιδευτικών που αιτούνται μετάθεση από περιοχή σε περιοχή

β. εκπαιδευτικών που αιτούνται μετάθεση από περιοχή σε περιοχή σε ΣΜΕΑΕ-ΕΕΕΕΚ

γ. εκπαιδευτικών που αιτούνται μετάθεση σε ΚΕΔΑΣΥ

δ. εκπαιδευτικών που αιτούνται μετάθεση σε σχολικές μονάδες κωφών και τυφλών