Ορισμός Υποδιευθυντή/ντριας σε δημοτικό Σχολείο Αλεξ/πολης

ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Την Πέμπτη, 29/08/2019  και ώρα 12.00 μ.μ. συνεδρίασε το Συμβούλιο Επιλογής(διευρυμένο ΠΥΣΠΕ Έβρου) για το παρακάτω θέμα: 1.Ορισμός υποδιευθυντή/ντριας στο 7ο δημοτικό σχολείο Αλεξ/πολης Υποδιευθύντρια του 7ου Δημοτικού Σχολείου Αλεξ/πολης ορίστηκε ομόφωνα η κ. Νικολαίδου Ευαγγελία ΠΕ70, όπως αυτό προβλέπεται  στο κεφ. Γ΄του Ν.4547/18 για την επιλογή στελεχών της Εκπαίδευσης.

Τοποθετήσεις αποσπασμένων εκπαιδευτικών και αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ Έβρου

Α/θμια Εκπ/ση, Ανακοινώσεις, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Συνεδρίαση ΠΥΣΠΕ Έβρου (30/08/2019) Τοποθετήσεις αποσπασμένων εκπαιδευτικών,αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ Έβρου και τοποθετήσεις εκπαιδευτικών που ήταν στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ  Έβρου. Για τα ονόματα δείτε παρακάτω: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ_ΔΑΣΚΑΛΩΝ_2019_2020-ΑΝΑΚ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ_ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ_2019_2020 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ_ΣΜΕΑΕ_2019_2020 Υπενθυμίζεται ότι οι αποσπάσεις είναι εκτελεστές μόνο όταν αντικατασταθεί ο εκπαιδευτικός στη σχολική μονάδα από την οποία αποσπάται. Μετά τις τοποθετήσεις-αποσπάσεις  τα λειτουργικά […]

Τοποθετήσεις λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών (Γ’ φάση)-Λειτουργικά κενά

Ανακοινώσεις, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Κατά τη σημερινή συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Έβρου έγιναν οι τοποθετήσεις των λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών (Γ’ φάση) ΠΕ70, ΠΕ60 και οι τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων ΠΕ11 και ΠΕ79.01  καθώς και η διαπίστωση των εναπομείναντων  λειτουργικών κενών. Λήψη του πίνακα των τοποθετήσεων υπεράριθμων Λήψη του πίνακα των λειτουργικών κενών  ΠΕ70, ΠΕ60, ΕΑΕ Λήψη του πίνακα των λειτουργικών κενών Ειδικοτήτων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις σε ΣΜΕΑΕ και Τμήματα Ένταξης εντός ΠΥΣΠΕ Έβρου για το διδακτικό έτος 2019-2020

Α/θμια Εκπ/ση, Ανακοινώσεις, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ70, ΠΕ60 και ΠΕ11 που επιθυμούν να αποσπαστούν σε λειτουργικά κενά σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και Τμήματα Ένταξης , να υποβάλλουν αίτηση στη   Διεύθυνση  Π.Ε. Έβρου μέχρι την Παρασκευή 30-08-2019. Για την πρόσκληση δείτε: Λήψη του εγγράφου

Τοποθέτηση λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών και πρόσκληση υποβολής δηλώσεων των λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών για τοποθέτηση – Γ φάση

Α/θμια Εκπ/ση, Ανακοινώσεις, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ70, ΠΕ60 και ΠΕ11 που χαρακτηρίστηκαν λειτουργικά υπεράριθμοι στις σχολικές μονάδες που είναι τοποθετημένοι οργανικά και δεν κατέστη δυνατό να τοποθετηθούν σε σχολική μονάδα της ίδιας ή όμορης ομάδας σχολείων με αυτό στο οποίο χαρακτηρίσθηκαν λειτουργικά υπεράριθμοι, να υποβάλουν δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων στα εναπομείναντα λειτουργικά κενά. Οι δηλώσεις μπορούν […]

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Υπεύθυνου Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού (Φ.Α.ΣΧ.Α) της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου

Ανακοινώσεις, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης του Υπεύθυνου Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού (Φ.Α.ΣΧ.Α) της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου, να υποβάλουν αίτηση που θα συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά εντός προθεσμίας που ορίζεται από την Τρίτη 20-08-2019 έως και τη Δευτέρα 02-09-2019. Λήψη […]

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Υπεύθυνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου

Ανακοινώσεις, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν, να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης του Υπεύθυνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου να υποβάλουν αίτηση που θα συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά εντός προθεσμίας που ορίζεται από την Τρίτη 20-08-2019 έως και τη Δευτέρα 02-09-2019. Λήψη της πρόσκλησης (Διαύγεια) […]

Προγραμματισμός συνεδριάσεων ΠΥΣΠΕ Έβρου

Ανακοινώσεις, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

27/8/2019  Τακτοποίηση λειτουργικών υπεραριθμιών Προσωρινή τοποθέτηση όσων είναι στη διάθεση(ΠΕ11 και ΠΕ79.01) 29/8/2019 Τακτοποίηση λειτουργικών υπεραριθμιών (Γ΄ φάση) 30/8/2019 Αποσπάσεις/τοποθετήσεις ειδικών κατηγοριών Αποσπάσεις/τοποθετήσεις συζύγων στρατιωτικών (άρθρο 21α του Ν. 2946/2001) Αποσπάσεις/τοποθετήσεις (ΠΕ70, ΠΕ60, ΠΕ86, ΠΕ06) Αποσπάσεις/τοποθετήσεις σε ΣΜΕΑΕ και τμήματα ένταξης (εκπαιδευτικών ΕΑΕ) 2/9/2019 Αποσπάσεις/τοποθετήσεις σε ΣΜΕΑΕ και τμήματα ένταξης (παρ. 4 του άρθρου 21 […]

Πρόσκληση υποβολής δηλώσεων επιλογής σχολικών μονάδων των λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών

Α/θμια Εκπ/ση, Ανακοινώσεις, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ70, ΠΕ60, ΠΕ06 και ΠΕ11 που χαρακτηρίστηκαν λειτουργικά υπεράριθμοι στις σχολικές μονάδες που είναι τοποθετημένοι οργανικά, να υποβάλλουν δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων για τοποθέτηση. Οι δηλώσεις μπορούν να υποβληθούν ιδιοχείρως στη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ Έβρου, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (mail@dipe.evr.sch.gr) ή με τηλεομοιοτυπία (2551355346), μέχρι την Τρίτη 27 Αυνούστου 2019 και ώρα […]

Πρόσκληση υποβολής δηλώσεων λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών

Α/θμια Εκπ/ση, Ανακοινώσεις, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ70, ΠΕ60, ΠΕ73,ΠΕ11 και ΠΕ06 που ανήκουν οργανικά στις σχολικές μονάδες του επισυναπτόμενου πίνακα, στις οποίες διαπιστώθηκαν λειτουργικές υπεραριθμίες, να δηλώσουν μόνο αν επιθυμούν να κριθούν υπεράριθμοι, το αργότερο μέχρι την  Πέμπτη 22 Αυγούστου 2019 και ώρα 12:00. Οι δηλώσεις μπορούν να υποβληθούν  ιδιοχείρως στη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ Έβρου, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (dipeevr@sch.gr) ή με τηλεομοιοτυπία (2551355346). […]


© 2023 Μαντώ Νίκου- Αιρετός ΠΥΣΠΕ Έβρου.
   Φιλοξενείται από Blogs.sch.gr
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
RSS άρθρων RSS Σχολίων Σύνδεση