Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, ΚΕΣΥ, ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Εκκλησιαστικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2020-2021

Α/θμια Εκπ/ση, Ανακοινώσεις, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

  Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας των αποσπάσεων για το διδακτικό έτος 2020-2021                                             κ α λ ε ί τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι επιθυμούν, να […]

Καλό Πάσχα!

Α/θμια Εκπ/ση, Ανακοινώσεις, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Αμοιβαίες μεταθέσεις

Α/θμια Εκπ/ση, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Σύμφωνα με την εγκύκλιο μεταθέσεων Αρ. Πρωτ.176287/Ε2/12-11-2019 (ΑΔΑ: ΩΝΞ446ΜΤΛΗ-9ΜΡ), μέρος τρίτο, κεφ. Β’ «Αμοιβαίες μεταθέσεις» επισημαίνονται τα εξής: 1.Δικαίωμα υποβολής αίτησης για αμοιβαία μετάθεση έχουν οι εκπαιδευτικοί εφόσον συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις του άρθρου 10 του Π.Δ. 50/96 (45Α’ ) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του Π.Δ. 100/97 (94Α’ ): α) Να ανήκουν στον […]

Μεταθέσεις Εκπ/κών Α/θμιας Εκπ/σης από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης έτους 2020

Ανακοινώσεις, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

7/4/2020-Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων οι μεταθέσεις Εκπ/κών Α/θμιας  Εκπ/σης  από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης έτους 2020. Για τα ονόματα δείτε:ΑΠΟΦΑΣΗ_ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ_ΕΤΟΥΣ_2020 Από τον Ν.Έβρου μετατίθενται 11 εκπαιδευτικοί ΠΕ70 (ΔΑΣΚΑΛΟΙ) και 2 εκπαιδευτικοί ΠΕ60 (ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ). Για τα ονόματα δείτε:ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ 2020 Στον Ν. Έβρου μετατίθενται 11 εκπαιδευτικοί ΠΕ70 (ΔΑΣΚΑΛΟΙ) Για τα ονόματα δείτε:ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Α΄ΕΒΡΟΥ Π.Ε.   Σύμφωνα […]

Μετατάξεις εκπαιδευτικών από κλάδο σε κλάδο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και από κλάδο της Δευτεροβάθμιας σε κλάδο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Α/θμια Εκπ/ση, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Δημοσιεύθηκε και στάλθηκε στις Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης της χώρας η απόφαση  της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων που αφορά τις μετατάξεις εκπαιδευτικών από κλάδο σε κλάδο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και από κλάδο της Δευτεροβάθμιας σε κλάδο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Για την απόφαση δείτε:Μετατάξεις εκπ/κών από κλάδο σε κλάδο Σύμφωνα με την απόφαση οι εκπαιδευτικοί α)μετατάσσονται […]


© 2023 Μαντώ Νίκου- Αιρετός ΠΥΣΠΕ Έβρου.
   Φιλοξενείται από Blogs.sch.gr
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
RSS άρθρων RSS Σχολίων Σύνδεση