Πρόσκληση υποβολής δηλώσεων λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών 2020-21

Α/θμια Εκπ/ση, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ70, ΠΕ60, ΠΕ06 και ΠΕ11 που ανήκουν οργανικά στις σχολικές μονάδες του Ν. Έβρου στις οποίες διαπιστώθηκαν λειτουργικές υπεραριθμίες, να δηλώσουν αν επιθυμούν ή όχι να χαρακτηριστούν λειτουργικά υπεράριθμοι, το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 3 Αυγούστου 2020 και ώρα 14:30΄. Σε περίπτωση που εκπαιδευτικός δεν υποβάλλει δήλωση, θωρείται ότι δεν […]

Πρόσκληση για προσωρινές τοποθετήσεις στο ΠΥΣΠΕ Έβρου

Α/θμια Εκπ/ση, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Έβρου και αυτοί που αποσπάστηκαν από άλλα ΠΥΣΠΕ, να υποβάλουν δήλωση προσωρινής τοποθέτησης έως τις 06-08-2020. Οι εκπαιδευτικοί που είναι στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Έβρου θα τοποθετηθούν προσωρινά βάσει των μονάδων μετάθεσής τους, ενώ οι εκπαιδευτικοί που είναι αποσπασμένοι από άλλα ΠΥΣΠΕ θα τοποθετηθούν βάσει των […]

Αποσπάσεις εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Έβρου για το διδακτικό έτος 2020-2021

Α/θμια Εκπ/ση, Ανακοινώσεις, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

   Καλούνται οι εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων, που επιθυμούν να αποσπαστούν σε σχολικές μονάδες εντός του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Έβρου, να υποβάλουν αίτηση στη Διεύθυνση Π.Ε. Έβρου από 09-07-2020 έως και 06-08-2020. Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί πρέπει να αναφέρουν τους λόγους για τους οποίους αιτούνται απόσπαση και η αίτησή τους να συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, βάσει των οποίων […]

Αμοιβαίες μεταθέσεις Εκπαιδευτικών ΠΕ Έβρου

Α/θμια Εκπ/ση, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί ΠΕ Έβρου για αμοιβαία μετάθεση μπορούν να υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις στη Διεύθυνση Π.Ε. Έβρου, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων (από 03-07-2020 έως 17-07-2020) Για τις αμοιβαίες μεταθέσεις ισχύουν τα παρακάτω: Οι αιτήσεις αμοιβαίας μετάθεσης μπορούν να υποβληθούν μέσα σε 15 ημέρες από την ολοκλήρωση της διαδικασίας των μεταθέσεων, σύμφωνα […]

ΑΠΟΦΑΣΗ “Μεταθέσεις – Οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου”

Α/θμια Εκπ/ση, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης: Έχοντας υπόψη όλες τις νομοθετικές διατάξεις,τις υπουργικές αποφάσεις και τις εγκυκλίους που αφορούν τις διαδικασίες των μεταθέσεων /οριστικών τοποθετήσεων εκπ/κών Α/θμιας Εκπ/σης και την εισήγηση του  ΠΥΣΠΕ Έβρου για οριστικές τοποθετήσεις και μεταθέσεις (βελτιώσεις θέσεων) Εκπ/κών της Διεύθυνσης ΠΕ Έβρου καθώς και το ακριβές απόσπασμα […]

Οριστικές τοποθετήσεις/βελτιώσεις θέσεων εκπαιδευτικών (26/6/2020)

Α/θμια Εκπ/ση, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Στη συνεδρίαση της 26ης Ιουνίου  2020, το ΠΥΣΠΕ Έβρου προέβη : α)Στην οριστικοποίηση των μεταθέσεων(βελτιώσεων θέσεων) και των οριστικών τοποθετήσεων εκπαιδευτικών και β) Στην προσωρινή τοποθέτηση των εκπαιδευτικών που μετατάχθηκαν στη Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Έβρου. Για τον πίνακα των οριστικών τοποθετήσεων δείτε:26_6_2020_pinakas Μετά την οριστικοποίηση των μεταθέσεων και τοποθετήσεων οι οργανικές θέσεις που παραμένουν κενές […]


© 2023 Μαντώ Νίκου- Αιρετός ΠΥΣΠΕ Έβρου.
   Φιλοξενείται από Blogs.sch.gr
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
RSS άρθρων RSS Σχολίων Σύνδεση