Τι την έκανες την ανεπανάληπτη ζωή σου;…. (Λειβαδίτης) Σχέδια που εγκαταλείπουμε…. Αποφάσεις που φοβηθήκαμε να πάρουμε… Προσδοκίες των άλλων από εμάς που τις τροφοδοτήσαμε κι ας ξέραμε τι επικίνδυνο ήταν… Δικές μας απαιτήσεις απ’ τους άλλους, ενώ μαντεύαμε κι εκείνων τη μικρότητα και τη δική μας υστεροβουλία… Άνθρωποι που συναντήσαμε μια νύχτα, μα που το […]