Είμαι  παιδί μην το ξεχνάς!!! Μπορείς να μου δώσεις την αγάπη σου, μα όχι τις σκέψεις σου!!! Έχω  δικές μου… !!!!! Το σημαντικότερο κείμενο για τα δικαιώματα του παιδιού, η Διεθνής Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού, ρυθμίζει τις υποχρεώσεις των κρατών για την προστασία και την προαγωγή των δικαιωμάτων του παιδιού. Η […]