Τη Δευτέρα 14/11/16 και ώρα 13:00΄θα συνεδριάσει το ΠΥΣΠΕ Έβρου με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη: 1. Πρόταση για τοποθετήσεις εκπαιδευτικών που αποσπάστηκαν από τη Διεύθυνση Δ.Ε. Έβρου.  2. Πρόταση για αποσπάσεις εκπαιδευτικών.  3. Πρόταση για διαθέσεις εκπαιδευτικών για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου διδασκαλίας.  4. Χορήγηση οδοιπορικών εξόδων σε εκπαιδευτικούς. 5. Εξέταση θεμάτων […]