Την Τρίτη, 31/7/2018 ολοκληρώθηκαν οι αποσπάσεις -τοποθετήσεις εντός ΠΥΣΠΕ Έβρου για το σχολικό έτος 2018-2019. Θα ακολουθήσει και Β΄φάση αποσπάσεων -τοποθετήσεων με την έναρξη της σχολικής χρονιάς και γι΄ αυτό τον λόγο συναδέλφισσες και συνάδελφοι που δεν ικανοποιήθηκε η αίτησή σας ή επιθυμείτε νέα βελτίωση θέσης μπορείτε να ξανακάνετε αίτηση απόσπασης-βελτίωσης.Οι παλιές αιτήσεις απόσπασης παύουν […]