Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης                                                  α π ο φ ά σ ι σ ε τον διορισμό  εκπ/κών του μειονοτικού προγράμματος ως Διευθυντών στα Μειονοτικά Σχολεία αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου, για το σχολικό έτος 2017-2018, από 1-9-2017 έως και 31-8-2018 για τους οργανικά υπηρετούντες ή από την […]