Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών για το διδακτικό έτος 2020-2021

Α/θμια Εκπ/ση, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Από τη Δ/νση Π.Ε Έβρου ανακοινώθηκαν οι αποφάσεις τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών για το διδακτικό έτος 2020-2021. 1. Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών ΟΠΣ 5069633 2. Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης ΟΠΣ 5069645 3. Ενίσχυση Προσχολικής Εκπαίδευσης, 2020-2021 ΟΠΣ 5069631 4. Πρόγραμμα Εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης ΟΠΣ 5069645 (ΕΕΠ-ΕΒΠ) 5. Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης ΟΠΣ 5069633 (ΕΕΠ-ΕΒΠ) 6. Πρόσληψη εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων – Μειονοτικά -ελληνόγλωσσο […]

Προσωρινές τοποθετήσεις των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής

Α/θμια Εκπ/ση, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Το ΠΥΣΠΕ  Έβρου σε σημερινή του συνεδρίαση(28/08/2020) τοποθέτησε τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής για το σχολικό έτος 2020-21. Οι αναπληρωτές Γενικής Αγωγής(ΠΕ 60, ΠΕ 70 και Ειδικοτήτων), καθώς και ΕΑΕ και Παράλληλης Στήριξης θα τοποθετηθούν με ευθύνη και απόφαση της  Διευθύντριας Εκπαίδευσης Ν.Έβρου. Για τις τοποθετήσεις των νεοδιόριστων  δείτε:ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΑΕ

Προσλήψεις προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών-Δήλωση τοποθέτησης

Ανακοινώσεις, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Α. Καλούνται οι Αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί, Ε.Π.Π και Ε.Β.Π οι οποίοι προσλήφθηκαν στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου για την κάλυψη εκπαιδευτικών και υποστηρικτικών αναγκών των σχολικών της μονάδων, κατά το σχολικό έτος 2020-2021, και βάσει των διατάξεων της υπ. αριθ. Αριθμ. 104627/ΓΔ5/07/08/2020 (ΦΕΚ 3344 τ.Β.10-08-2020) Υπουργικής Απόφασης, να υποβάλουν τη σχετική δήλωση τοποθέτησης καθώς και το απογραφικό δελτίο […]

Προσλήψεις αναπληρωτών Εκπαιδευτικών διδακτικού έτους 2020-21

Α/θμια Εκπ/ση, Ανακοινώσεις, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκε η πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών  για το διδακτικό έτος 2020-2021 Συγκεκριμένα αναφέρει το  δελτίο τύπου: Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: α) 5.405 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων ΕΑΕ και κλάδων γενικής εκπαίδευσης στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση (ΕΑΕ) και  β) 10.017 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στη γενική εκπαίδευση. Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν […]

Ανάληψη υπηρεσίας νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών στην Ειδική Αγωγή

Α/θμια Εκπ/ση, Ανακοινώσεις, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Η ανάληψη υπηρεσίας στη Διεύθυνση Π.Ε. Έβρου των νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών ΕΑΕ(για λόγους διευκόλυνσης) θα πραγματοποιείται μετά από τηλεφωνικό ραντεβού (2551355345). Οι παραπάνω εκπαιδευτικοί θα πρέπει να προσέρχονται με συμπληρωμένα τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά. Οι διοριζόμενοι/ες οφείλουν να παρουσιαστούν στη Διεύθυνση για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης διορισμού. […]

Αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ Έβρου(νέες αιτήσεις)

Α/θμια Εκπ/ση, Ανακοινώσεις, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Ύστερα από την ολοκλήρωση της Α’ φάσης των αποσπάσεων, όσοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να αποσπαστούν από τη σχολική τους μονάδα σε άλλη σχολική μονάδα εντός του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Έβρου μπορούν να υποβάλουν σχετική αίτηση. Οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν στο διάστημα μέχρι 6 Αυγούστου 2020 δεν θα λαμβάνονται πλέον υπόψη. Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί πρέπει να αναφέρουν τους λόγους για […]

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποψηφίων για πλήρωση των κενούμενων θέσεων των Προϊσταμένων των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Δ/νσεων Π.Ε. και Δ.Ε. Έβρου

ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής Προϊσταμένου των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου να υποβάλουν αίτηση που θα συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά, εντός προθεσμίας που ορίζεται από την Τρίτη 18-08-2020 έως και την Πέμπτη 27-08-2020 Για την πρόσκληση δείτε:7468Α_17-08-2020_Ψ79Π46ΜΤΛΗ-387

Αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ Έβρου και τοποθετήσεις αποσπασμένων από άλλα ΠΥΣΠΕ

Α/θμια Εκπ/ση, Ανακοινώσεις, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Συνεδρίαση με αρ.15/11-08-2020 και 12/08/2020 ΠΥΣΠΕ Έβρου για τις παρακάτω υπηρεσιακές μεταβολές: Αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ Έβρου και τοποθετήσεις αποσπασμένων από άλλα ΠΥΣΠΕ. Για τα ονόματα δείτε: 12_08_2020_ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ Αποσπάσεις – τοποθετήσεις εκπαιδευτικών (Νόμος 2946/2001 Άρθρο 21α). Για τα ονόματα δείτε:12_08_2020_ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ_ΑΡΘΡΟ 21Α Επικαιροποίηση των πινάκων σύνθεσης εκπαιδευτικού προσωπικού της Διεύθυνσης Π.Ε. Έβρου και διαπίστωση των παρακάτω κενών λειτουργικών […]

«Πρόσκληση υποβολής δηλώσεων επιλογής σχολικών μονάδων για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου»

Α/θμια Εκπ/ση, Ανακοινώσεις, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό διδακτικό τους ωράριο στη σχολική τους μονάδα, να υποβάλουν, εφόσον επιθυμούν, δήλωση επιλογής σχολικών μονάδων προκειμένου να διατεθούν για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου. Οι δηλώσεις μπορούν να υποβληθούν στη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ Έβρου, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (mail@dipe.evr.sch.gr) ή με τηλεομοιοτυπία (2551355316). Για τη δήλωση δείτε:Δήλωση […]

Τοποθέτηση λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών (Β΄ φάση)

ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Συνεδρίαση ΠΥΣΠΕ Έβρου (11/08/2020) Τοποθετήσεις λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ11,ΠΕ60 και ΠΕ70(Β΄φάση) ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (Β΄ ΦΑΣΗ) Τοποθετήσεις-Αποσπάσεις σε ΣΜΕΑΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΜΕΑΕ  


© 2024 Μαντώ Νίκου- Αιρετός ΠΥΣΠΕ Έβρου.
   Φιλοξενείται από Blogs.sch.gr
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
RSS άρθρων RSS Σχολίων Σύνδεση