Εισαγωγή στα κλάσματα. Εκπαιδευτικό παιχνίδι.

Εξερευνήστε τα κλάσματα και τις ιδιότητες τους. Υπάρχουν αρκετά επίπεδα δυσκολίας που επιτρέπουν την προοδευτική μάθηση. (Σύμφωνα με έρευνες, οι μαθητές αντιμετωπίζουν αρκετές δυσκολίες στα κλάσματα).

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ:
Οι δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο λογισμικό βοηθούν τους μαθητές να:
α) Εξερευνούν, να υποθέτουν και να ανακαλύπτουν πως η αλλαγή του αριθμητή ή του παρονομαστή ενός κλάσματος, επιδρά στη αξία του κλάσματος.
β) Αναπαριστάνουν με διαφορετικούς τρόπους ένα κλάσμα (με αριθμό, με σχήμα, με σημείο σε άξονα).
γ) Κατασκευάζουν και χρησιμοποιούν ισοδύναμα κλάσματα.
δ) Αντιστοιχούν κλάσματα με διάφορες εικόνες – πρότυπα.
ε) Συγκρίνουν κλάσματα χρησιμοποιώντας αριθμούς και πρότυπα (μοντέλα κλασμάτων)Πηγή: phet.colorado.edu
Διασκεδαστικές, διαδραστικές, στηριζόμενες σε έρευνα προσομοιώσεις, από το έργο PhET™ του Πανεπιστημίου του Κολοράντο.

Το εγχειρίδιο του εκπαιδευτικού (pdf) περιέχει υποδείξεις (στα Αγγλικά) που υποβλήθηκαν από την ομάδα του PhET.

Αφήστε μια απάντηση