Επιλογή Διευθυντών Σχολικών Μονάδων & Εργαστηριακών Κέντρων 2017

ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ 2017

Όλα τα έγγραφα του ΥΠΠΕΘ σχετικά με την επιλογή υποψηφίων διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων 2017  (επιλέξτε τον αντίστοιχο σύνδεσμο).

Νόμος 4473 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέματα εκπαίδευσης» (ΦΕΚ 78 τ.Α΄/30-05-2017)      

Υ.Α. με  θέμα «Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων, επιλογής και τοποθέτησης διευθυντών σχολικών μονάδων και εργαστηριακών κέντρων»  (ΦΕΚ1890 τ.Β΄/31-05-2017)

Διευκρινίσεις επί της Υ. Α. (έγγραφο με αρ. πρωτ.  Φ.361.222391322Ε3/31-05-2017 του Υπ.Π.Ε.Θ.)

Εγκύκλιος Διεύθυνσης Δ.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ

Ενδεικτικό υπόδειγμα αίτησης υποψήφιων Διευθυντών 2017

Υπεύθυνη δήλωση υποψήφιων Διευθυντών 2017

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ.Π.Ε.Θ. & ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Υπόδειγμα πρακτικού και φύλλο αποτίμησης για τον/τους υποψήφιους Διευθυντές Σχολικών Μονάδων, που συντάσσονται σε ειδική συνεδρίαση των μονίμων συνυπηρετούντων εκπαιδευτικών κάθε σχολείου:

Φύλλο αποτίμησης

Υπόδειγμα πρακτικού γνώμης

πηγή: Δ.Δ.Ε.  Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ

Χωρίς σχόλια

 1. Τι ακολουθεί μετά τις 16-6-17 σε σχέση με την επιλογή Διευθυντών:

  Από 16/6/2017 έως 19/6/2017 Αποστολή από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης στις σχολικές μονάδες και τα Ε.Κ. αρμοδιότητάς τους, πινάκων των υποψηφίων για τους οποίους οι συνυπηρετούντες μόνιμοι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας ή Ε.Κ. οφείλουν να διατυπώσουν γνώμη. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι ομαδοποιημένοι ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης για την οποία έχουν υποβάλλει αίτηση.
  20/6/2017 Ειδική συνεδρίαση των συνυπηρετούντων μόνιμων εκπαιδευτικών και διεξαγωγή της διαδικασίας έκφρασης γνώμης – Σύνταξη πρακτικών – Αυθημερόν αποστολή πρακτικών με τηλεομοιοτυπία στην αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης.
  20/6/2017 Ανακοίνωση προγράμματος συνεντεύξεων στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης
  21/6/2017 Αποστολή πρακτικών και φύλλων αποτίμησης στην αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης είτε ταχυδρομικά ( ταχυμεταφορά με απόδειξη παραλαβής ) είτε αυτοπρόσωπα – Κοινοποίηση σε κάθε υποψήφιο αντίγραφο του πρακτικού που τον αφορά
  Από 22/6/2017 έως 18/7/2017 Συνεντεύξεις των υποψηφίων ενώπιον των συμβουλίων επιλογής
  19/7/2017 Κατάρτιση και ανάρτηση του τελικού ενιαίου αξιολογικού πίνακα της τελικής βαθμολογίας των υποψηφίων στην ιστοσελίδα της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης
  Από 19/7/2017 έως 21/7/2017 Κατάθεση ενστάσεων για τον τελικό πίνακα
  24/7/2017 Εκδίκαση ενστάσεων – κατάρτιση αναμορφωμένων τελικών ενιαίων αξιολογικών πινάκων, ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και αποστολή τους προς κύρωση στον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης.
  25/7/2017 Υποβολή δήλωσης προτίμησης σχολικών μονάδων και Ε.Κ. με ενιαία σειρά
  27/7/2017 Πρόταση τοποθέτησης διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. από τα συμβούλια επιλογής
  28/7/2017 Απόφαση τοποθέτησης διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. από τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης.
  1/8/2017 Ανάληψη υπηρεσίας των διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. στις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης

 2. Πρώτη φορά στην ιστορία αυτού του Υπουργείου έγιναν τόσες μηνύσεις, τόσες προσφυγές, τόσες διαμαρτυρίες κομμάτων στην Βουλή και παρατάξεων για τον τρόπο επιλογής των στελεχών της εκπαίδευσης. Για πρώτη φορά έχουμε προσφυγές για αυτό το θέμα και στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο. Η πρώτη επιλογή διευθυντών σχολείων κρίθηκε από το ΣτΕ αντισυνταγματική και όπως φαίνεται θα κριθεί και η δεύτερη συν αυτής των διευθυντών εκπαίδευσης. Το Υπουργείο Παιδείας ετοιμάζεται για επιλογές διευθυντών εκπαίδευσης και στον ήδη υπάρχοντα νόμο ισχύει η αντισυνταγματική ψηφοφορία. Είναι απαράδεκτο να κυβερνούν με αντισυνταγματικούς νόμους και συνεχείς προσφυγές εναντίον τους και να κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν και να συνεχίζουν απτόητοι τα ίδια.

 3. Μερικά στοιχεία από την Έκθεση της Κομισιόν για την επιλογή Διευθυντών Σχολείων. Ιούλιος 2017.

  H Κομισιόν, τον Ιούλιο του 2017, έκανε ειδικές αναφορές στη διαδικασία επιλογής Διευθυντών των Σχολείων και την αξιολόγηση των στελεχών εκπαίδευσης.
  Συγκεκριμένα αναφέρει:
  “Η διαδικασία διορισμού των διευθυντών των σχολείων έχει αλλάξει” σημειώνει η Κομισιόν και υπογραμμίζει τα εξής:
  1. Τον Μάρτιο του 2017 το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε αντισυνταγματική την πρακτική της εκλογής των διευθυντών των σχολείων με μυστική ψηφοφορία των εκπαιδευτικών.
  2. Κατόπιν αυτού, η εν λόγω μέθοδος καταργήθηκε με νέο νόμο τον Μάιο, αλλά εξακολουθεί να επιτρέπεται στους εκπαιδευτικούς να αποστέλλουν ανώνυμα τη γνώμη τους, η οποία μπορεί να λαμβάνεται υπόψη για τους διορισμούς από τα Περιφερειακά Συμβούλια Επιλογής Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
  3. Δεν είναι σαφές ποια βαρύτητα έχει η γνώμη των εκπαιδευτικών σ’ αυτή τη διαδικασία.

 4. Πρόσφατες εξελίξεις στην προσφυγή υποψηφίων Διευθυντών Σχολείων (2017) και τα κύρια σημεία της προσφυγής τους.

  Σύμφωνα με το esos, ευχάριστες εξελίξεις “δρομολογήθηκαν” την προηγούμενη εβδομάδα για τους 50 υποψήφιους Διευθυντές Σχολείων που προσέφυγαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά του νόμου “Γαβρόγλου” για τις διαδικασίες επιλογής Διευθυντών.
  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημέρωσε εγγράφως τους “50” ότι οι καταγγελίες τους έχουν διαβιβαστεί στη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης και βρίσκονται σε στάδιο επεξεργασίας τους.
  Υπενθυμίζεται ότι πενήντα περίπου υποψήφιοι Διευθυντές των Διευθύνσεων Πειραιά, Α’ , Γ’, Δ’ Αθήνας, και Κορινθίας, κατέθεσαν στον Γενικό Γραμματέα της Κομισιόν (Βρυξέλες) προσφυγή για διερεύνηση και εκδίκαση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο υπόθεσης με θέμα τις διαδικασίες των κρίσεων διευθυντών που έγιναν τον Ιούλιο 2017, σύμφωνα με το Νόμο (Γαβρόγλου) Ν. 4473/2017.
  Τα κύρια σημεία της προσφυγής τους είναι:

  ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Ο διορισμός των 2 μελών των Συμβουλίων Επιλογής χωρίς προηγούμενη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Τα 5 από τα 7 μέλη ήταν διορισμένα όπως έχει γραφεί πολλές φορές.

  ΜΕΛΟΣ ΠΥΣΔΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΣΕ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: Σύμφωνα με το κείμενο της προσφυγής μέλος διευρυμένου Συμβουλίου επιλογής διεκδικούσε και θέση Διευθυντή Σχολείου, γεγονός που απαγορεύεται ρητά από το νόμο 4327/2015 στο άρθρο 21, παράγραφο 13.

  ΙΣΟΤΗΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ: Η σύνθεση συγκεκριμένων Συμβουλίων, λόγω της ισότητας των δύο φύλων, δεν ήταν σωστή. Θα έπρεπε το 1/3 των μελών να είναι γυναίκες. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1α του Ν.2839/2000 ( Α ́196 ), και της εγκυκλίου Φ350/81197846/Ε3/21-11-2016 σε κάθε υπηρεσιακό συμβούλιο των δημόσιων υπηρεσιών, των Ν.Π.Δ.Δ., και των Ο.Τ.Α., ο αριθμός των οριζομένων από τη Διοίκηση μελών κάθε φύλου ανέρχεται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το 1/3 των οριζομένων. Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επομένη ακέραια μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με μισό της μονάδας και άνω.

  ΜΥΣΤΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ: Καταγγέλλεται η μυστική ψηφοφορία των συλλόγων με τα φύλλα αποτίμησης που αποτύπωνε τη γνώμη των μονίμων συνυπηρετούντων εκπαιδευτικών και θα έπρεπε να συνεκτιμηθεί από τα διευρυμένα συμβούλια. Η απόφαση του ΣτΕ 711/2017 για το λόγο της ψηφοφορίας ακύρωσε το Νόμο Μπαλτά Κουράκου (Ν. 4327/2015). Στην ενότητα 5 της έκθεσης της Κομισιόν 2017 αναφέρεται στη ψηφοφορία με την πρόταση: «δεν είναι σαφές ποια βαρύτητα έχει η γνώμη των εκπαιδευτικών».

  ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ της ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ: Αναφέρεται επίσης στην προσφυγή προς τον Γραμματέα της Κομισιόν ότι έχουν κατατεθεί 2 αιτήσεις ακύρωσης του νόμου Γαβρόγλου στο Συμβούλιο Επικρατείας από 150 περίπου υποψήφιους διευθυντές και αναμένεται η εκδίκαση στους επόμενους 6 μήνες.

  ΜΗΝΥΤΗΡΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ: Επίσης τον ενημερώνουν ότι έχουν κατατεθεί πολλές μηνυτήριες αναφορές στις εισαγγελικές αρχές.

  ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Οι υποψήφιοι που προσφεύγουν στην Ευρωπαϊκή επιτροπή για δικαίωσή τους αναφέρουν εκτός των άλλων ότι έγιναν αυθαιρεσίες στις κρίσεις και προσκομίζουν στοιχεία με αποδελτιωμένους πίνακες καθώς επίσης και με τις ανακηρύξεις υποψηφίων για μέλη των ΠΥΣΔΕ, ΑΠΥΣΔΕ, ΚΥΣΔΕ (ψηφοδέλτια).

  ΤΟ «ΑΣΑΝΣΕΡ»: Υπάρχει επίσης η καταγγελία τους ότι πολλοί υποψήφιοι ανέβηκαν δεκάδες θέσεις στον πίνακα των υποψηφίων Διευθυντών με τη βοήθεια της συνέντευξης ενώ αντίθετα κάποιοι άλλοι, επιλεκτικά, που ήταν σε πολύ υψηλές θέσεις του πίνακα των αντικειμενικών κριτηρίων κατέβηκαν δεκάδες θέσεις.

Αφήστε μια απάντηση