Πρόσθεση διανυσμάτων. Εκπαιδευτικό παιχνίδι – προσομοίωση.

Πειραματιστείτε με τα διανύσματα και τη διαδικασία της πρόσθεσης τους. Σύρετε τα διανύσματα μέσα στο διάγραμμα, αλλάξτε το μέτρο τους ή τη γωνία που σχηματίζουν με τον οριζόντιο άξονα και βρείτε το άθροισμα τους. Το μέτρο, η γωνία και τα χαρακτηριστικά  κάθε διανύσματος, μπορούν να αναπαρασταθούν με διάφορους τρόπους.

Δείγμα μαθησιακών στόχων

  • Εξηγήστε και περιγράψτε τις αναπαραστάσεις των διανυσμάτων με δικά σας λόγια.
  • Επιχειρήστε μετατροπές μεταξύ των διαφορετικών μορφών αναπαράστασης.Πηγή: phet.colorado.edu
Διασκεδαστικές, διαδραστικές, στηριζόμενες σε έρευνα προσομοιώσεις, από το έργο PhET™ του Πανεπιστημίου του Κολοράντο.
Το εγχειρίδιο του εκπαιδευτικού (pdf) περιέχει υποδείξεις (στα Αγλικά) που υποβλήθηκαν από την ομάδα του PhET.

Αφήστε μια απάντηση