Εκτίμηση μήκους, εμβαδού και όγκου. Εκπαιδευτικό παιχνίδι.

Εξερευνήστε την εκτίμηση του μεγέθους σε μια, δυο και τρεις διαστάσεις! Τα πολλαπλά επίπεδα δυσκολίας επιτρέπουν την προοδευτική βελτίωση των δεξιοτήτων.
ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ:
Εκτιμώντας το μήκος: υπολογίζουμε τον αριθμό των μικρών κομματιών που χρειαζόμαστε για να καλύψουμε το μήκος της μεγάλης γραμμής.
Εκτιμώντας το εμβαδόν: εκτιμούμε τον αριθμό των επίπεδων ορθογωνίων ή κύκλων που χρειαζόμαστε για να καλύψουμε την επιφάνεια του μεγάλου τετραγώνου ή του κύκλου.
Εκτιμώντας τον όγκο: προσεγγίζουμε τον αριθμό των κύβων ή των σφαιρών που χρειαζόμαστε για να καλύψουμε έναν μεγάλο κύβο ή σφαίρα.Πηγή: phet.colorado.edu
Διασκεδαστικές, διαδραστικές, στηριζόμενες σε έρευνα προσομοιώσεις, από το έργο PhET™ του Πανεπιστημίου του Κολοράντο.

Αφήστε μια απάντηση