ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ 2018

Το ερωτηματολόγιο που ακολουθεί αποτελεί μέρος εργασίας για την αποτελεσματική διδασκαλία στη σχολική τάξη. Περιέχει 6 ερωτήσεις και χρειάζεται λίγο χρόνο για να απαντηθεί. Οι ερωτήσεις αναφέρονται στο σημερινό Ελληνικό σχολείο και το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας μας. Σκοπός της έρευνας είναι να διερευνηθούν οι στάσεις, οι πεποιθήσεις και οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών και να συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη διδασκαλία σε κάθε γνωστικό αντικείμενο αλλά κυρίως στα Μαθηματικά. Κάθε εκπαιδευτικός που απαντά στο ερωτηματολόγιο, θα λάβει σύντομα τα αποτελέσματα της έρευνας καθώς και το πλήρες άρθρο της εργασίας, αρκεί να επισυνάψει το e-mail του στις απαντήσεις του ερωτηματολογίου.

Για να το απαντήσεις κάνε κλικ εδώ

Ισίδωρος Γλαβάς, εκπαιδευτικός

Αφήστε μια απάντηση