Η μελέτη στο σπίτι και ο ρόλος των γονέων.

meleti-sto-spiti

Η παρουσίαση που ακολουθεί αναφέρεται κυρίως στα παρακάτω θέματα:

  • Εργασίες στο σπίτι, σχολική επίδοση και δεξιότητες αυτορρύθμισης.
  • Κατ’ οίκον εργασίες και ολοήμερο σχολείο.
  • Προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές στη μελέτη στο σπίτι.
  • Εμπλοκή των γονέων στη μελέτη στο σπίτι.
  • Αντιμετώπιση συνηθισμένων προβλημάτων.

Δείτε την παρουσίαση. (του Θάνου Δαρβούδη, Δρ. Ειδικής Αγωγής)

Μπορείτε να δείτε επίσης το σχετικό βίντεο που ακολουθεί:

Ένα σχόλιο

  1. Η μελέτη των μαθητών στο σπίτι αποτελεί έναν πολύ σημαντικό παράγοντα για τη μόρφωση τους και αυτό είναι κάτι που το έχουν αντιληφθεί οι περισσότεροι γονείς. Πρώτα – πρώτα, αποτελεί μια γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ οικογένειας και σχολείου, αφού παρέχει την ευκαιρία στους γονείς και κηδεμόνες να επικοινωνούν με τα παιδιά του και να μαθαίνουν μέσω αυτών τι γίνεται στο σχολείο. Ο σκοπός της μελέτης στο σπίτι περιλαμβάνει την εμπέδωση των γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν στην τάξη, τη χρήση διαφόρων πηγών για την αναζήτηση και εύρεση πληροφοριών, αλλά και την ανάπτυξη δεξιοτήτων που σχετίζονται με τη σωστή διαχείριση του χρόνου των παιδιών και την ταυτόχρονη ανάπτυξη από αυτά ενός αισθήματος ανεξαρτησίας και ευθύνης. Η κατανόηση του παραπάνω σκοπού από τους γονείς αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή μελέτη των παιδιών, αποφεύγοντας τακτικές όπως τον εξαναγκασμό των παιδιών να μελετήσουν, το να κάνουν οι γονείς τις εργασίες των παιδιών αντί γι αυτά, κ.λπ. Από την άλλη πλευρά, η παροχή συγκεκριμένων κινήτρων από τους γονείς στα παιδιά, όπως π.χ. η επιβράβευση με ενθαρρυντικά λόγια, μια έξοδος για σινεμά ή παγωτό, τα οποία θα σχετίζονται με συγκεκριμένους στόχους για τα παιδιά, μπορούν να συντελέσουν σημαντικά στη βελτίωση των αποτελεσμάτων της μελέτης στο σπίτι.

Αφήστε μια απάντηση