Αποτελεσματική διδασκαλία στη σχολική τάξη. Η περίπτωση των μαθηματικών

Η «διδασκαλία» είναι μια διαδικασία που πραγματοποιείται από τον εκπαιδευτικό, ενώ το προϊόν της – η «μάθηση» είναι μια διαδικασία που πραγματοποιείται από το μαθητή με τις κατάλληλες ενέργειες του εκπαιδευτικού.

Το κύριο ζητούμενο στην εκπαίδευση είναι πώς οι εκπαιδευτικοί μπορούν να συνδέουν τη διδασκαλία με τις λειτουργίες μάθησης για την επίτευξη των καλύτερων μαθησιακών αποτελεσμάτων.

Η έρευνα σχετικά με την «αποτελεσματική διδασκαλία» αναφέρεται στο συνολικό επίπεδο εκπαιδευτικού επιτεύγματος που επιτυγχάνεται από τη διδασκαλία και επιδιώκει να εντοπίσει εκείνες τις πτυχές της διδασκαλίας που είναι πιο αποτελεσματικές.

Το έγγραφο που ακολουθεί, αποτελεί μέρος της εισήγησής μου που πραγματοποιήθηκε στις 3-11-2018 σε Ιδιωτικό Δημοτικό – Γυμνάσιο – Λύκειο της Αττικής με θέμα: «Η αποτελεσματική διδασκαλία και μάθηση στη σχολική τάξη. Η περίπτωση των μαθηματικών».

Δείτε εδώ ένα μέρος από τις διαφάνειες της παρουσίασης.

Αφήστε μια απάντηση