Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2018-19

Δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης οι υπουργικές αποφάσεις που καθορίζουν τις αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου και Επαγγελματικού Λυκείου, που θα ισχύσουν από το επόμενο σχολικό έτος 2018-19. Οι αρχικές αποφάσεις τροποποιήθηκαν από το ΥΠΠΕΘ μετά από έντονες διαμαρτυρίες. Γι αυτό, εδώ δημοσιεύονται τόσο οι αρχικές όσο και οι τελικές αποφάσεις. 

Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και ΓΕΛ Απόφαση 67818/Δ2/30-4-2018 (ΦΕΚ 1544/Β/4-5-2018) του Υπουργείου Παιδείας.

Αναθέσεις μαθημάτων ΕΠΑΛ Απόφαση 66584/Δ4/26-4-2018 (ΦΕΚ 1509/Β/2-5-2018) του Υπουργείου Παιδείας.

Δείτε τη  νέα  διορθωμένη Υπουργική  Απόφαση  Αναθέσεων Μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου που εξέδωσε το Υπουργείο Παιδείας στις 11-5-2018 μετά από διαμαρτυρίες και πιέσεις αρκετών ειδικοτήτων.

Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και ΓΕΛ Απόφαση 76099/Δ2/11-5-2018 του Υπουργείου Παιδείας (νέα  διορθωμένη).

Επίσης, στις 15-5-2018 δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η  νέα  διορθωμένη Υπουργική Απόφαση  Αναθέσεων Μαθημάτων Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ).

Αναθέσεις μαθημάτων ΕΠΑΛ Απόφαση 22/75401/Δ4 (ΦΕΚ 1664/Β/15-5-2018) του Υπουργείου Παιδείας (νέα  διορθωμένη).

Χωρίς σχόλια

 1. Τι λέει η ΟΛΜΕ για τις νέες αναθέσεις μαθημάτων στους εκπαιδευτικούς, 17-5-2018

  Οι νέες αναθέσεις δείχνουν τα αδιέξοδα που δημιούργησε η κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας με την ενοποίηση-συγχώνευση κλάδων και ειδικοτήτων των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τα προβλήματα αφορούν τόσο τη διδασκαλία των μαθημάτων, όσο και τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς.
  Σε κλάδους και ειδικότητες που ενοποιήθηκαν-συγχωνεύτηκαν σε έναν κλάδο και μια ειδικότητα, υπάρχουν αναθέσεις μαθημάτων που τα διδάσκουν σε Πρώτη (Α) ανάθεση οι νέες συγχωνευμένες ειδικότητες, εντούτοις η απόφαση παραπέμπει σε κατά προτεραιότητα ανάθεση διδασκαλίας σε κλάδο και ειδικότητα που καταργήθηκε. Η διάταξη αυτή, πέρα από προβλήματα νομιμότητας, θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στην εκπαιδευτική διαδικασία με αντίκτυπο στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς. Για παράδειγμα το μάθημα Α.Ο.Θ. (Αρχές Οικονομικής Θεωρίας) της ομάδας προσανατολισμού της Γ Λυκείου το διδάσκει με Α ανάθεση ο νέος κλάδος ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ που προήλθε απ’ την ενοποίηση-συγχώνευση έξι ειδικοτήτων, με προτεραιότητα στον ΠΡΩΗΝ κλάδο ΠΕ 09 Οικονομολόγων που έχει ήδη καταργηθεί. Αν δεν υπάρχει διαθέσιμος εκπαιδευτικός του πρώην κλάδου ΠΕ 09 Οικονομολόγων να διδάξει το μάθημα, πιθανόν να υποχρεωθεί να το διδάξει εκπαιδευτικός άλλης ειδικότητας του ενοποιημένου κλάδου ΠΕ80, που έως τώρα δεν είχε καμιά ανάθεση διδασκαλίας για το συγκεκριμένο μάθημα. Ανάλογα προβλήματα υπάρχουν σε μαθήματα που αφορούν τις κοινωνικές επιστήμες. Υπάρχουν μαθήματα όπως Κοινωνιολογία, Πολιτική Παιδεία, Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών, Ιστορία Κοινωνικών Επιστημών που μόνο ο πρώην κλάδος ΠΕ09 Οικονομολόγων μπορούσε να τα διδάξει είτε ως πρώτη είτε ως δεύτερη ανάθεση από κοινού με τον ενοποιημένο- συγχωνευμένο πλέον κλάδο ΠΕ78 Κοινωνιολόγων – Πολιτικών Επιστημών . Τώρα σε περίπτωση που δεν υπάρχει εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ78 και του πρώην κλάδου ΠΕ09 σε σχολική μονάδα για να τα διδάξουν κατά προτεραιότητα, θα κληθούν να διδάξουν τα μαθήματα αυτά οι υπόλοιπες ειδικότητες του ενοποιημένου πλέον κλάδου ΠΕ80 που δεν είχαν αυτές τις αναθέσεις και το σπουδαιότερο δεν τα είχαν διδαχθεί στα πλαίσια των προγραμμάτων σπουδών των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων που αποφοίτησαν, με συνέπεια την υποβάθμιση των μαθημάτων των κοινωνικών επιστημών Τα παραδείγματα αυτά αφορούν και άλλα μαθήματα όπως το Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο και πολλά ακόμα.
  Με τις νέες αναθέσεις προκύπτουν κλάδοι χωρίς καμιά Πρώτη (Α) ανάθεση σε μαθήματα, όπως στις ειδικότητες των Θεατρολόγων και της Δραματικής τέχνης, των ΤΕ Μουσικών, ΤΕ Εφαρμοσμένων Τεχνών και Χημικών Εργαστηρίων. Αυτό σημαίνει κατάργηση των συγκεκριμένων κλάδων και ειδικοτήτων που παραπέμπει σε εργασιακή ανασφάλεια και περιπέτεια, ακόμη και σε απόλυση. Επίσης θα προκύψουν τεχνητές υπεραριθμίες οργανικές και λειτουργικές σε πολλές ειδικότητες των ενοποιημένων-συγχωνευμένων κλάδων και θα προστεθούν νέα εργασιακά προβλήματα σε υφιστάμενους κλάδους και ειδικότητες αφού δεν μπορούν να διδάξουν σε Πρώτη (Α) ανάθεση μαθήματα με κρίσιμο αριθμό ωρών. Για παράδειγμα η ειδικότητα των Αρχιτεκτόνων χάνει πολλές απ’ τις αναθέσεις διδασκαλίας μαθημάτων που είχε έως τώρα. Ειδικότερα η συγκεκριμένη ειδικότητα εξοβελίζεται σχεδόν απ’ την διδασκαλία των μαθημάτων του τομέα των Εφαρμοσμένων Τεχνών.
  Στον τομέα Οικονομίας Διοίκησης αυξήθηκε ο προβλεπόμενος αριθμός των μαθητών του τμήματος από 13 σε 17 για να διδάσκονται τα εργαστηριακά μαθήματα από δύο εκπαιδευτικούς. Προφανώς η ρύθμιση αυτή ακολουθεί τη γενικότερη πολιτική μείωσης των αναγκών σε εκπαιδευτικό προσωπικό του ενοποιημένου πλέον κλάδου ΠΕ80 Οικονομίας για την κάλυψη κενών.
  Διαβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση της ΟΛΜΕ εδώ

 2. Τι λέει η ΕΜΕ για τις νέες αναθέσεις:

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ, Αθήνα, 21 Μαΐου 2018

  Αναθέσεις που υποβαθμίζουν τη διδασκαλία των Μαθηματικών

  Οι δεύτερες και τρίτες αναθέσεις, όταν δεν μπορούν να αποφευχθούν, να σχεδιάζονται υπεύθυνα και όχι ως γραφειοκρατική διεκπεραίωση.

  Η γραφειοκρατική πρακτική της κάλυψης των διδακτικών κενών στο σχολικό ωράριο έχει οδηγήσει σε παραπέρα αποδυνάμωση της μάθησης και σε υποβάθμιση της μορφωτικής αξίας των μαθημάτων που δεν διδάσκονται από εκπαιδευτικούς με την δέουσα γνωστική και διδακτική κατάρτιση.
  Στην περίπτωση των Μαθηματικών, η συνήθης ανάθεση σε εκπαιδευτικούς με συναφή αρχική επιστημονική προέλευση, όπως των Φυσικών Επιστημών ή της Πληροφορικής να ακολουθήσουν υποχρεωτικά ένα Αναλυτικό Πρόγραμμα του οποίου αγνοούν τους στόχους, τη συνοχή και το επιστημολογικό και διδακτικό πλαίσιο, οδηγεί σε «διδακτική παπαγαλία» και δημιουργεί επιπλέον προβλήματα κατανόησης, σύνδεσης και συνέχειας στη μαθησιακή διεργασία. Οι επιπτώσεις είναι ακόμη πιο σοβαρές, όταν η ανάθεση γίνεται σε πιο απομακρυσμένες ειδικότητες και όταν συμβαίνει σε πιο ευαίσθητα και δύσκολα σχολικά περιβάλλοντα.
  Το ΙΕΠ και το Υπουργείο Παιδείας, όταν αδυνατεί να καλύψει τα κενά με τις σωστές ειδικότητες, θα έπρεπε να αναζητήσει τρόπους ουσιαστικής κάλυψης του μορφωτικού κενού με ευέλικτες και διεπιστημονικές διδακτικές δράσεις, υπεύθυνα σχεδιασμένους στόχους και περιεχόμενο από τα στελέχη και τους συμβούλους.
  Θα είχε για παράδειγμα ενδιαφέρον εάν επικέντρωναν στην ανάδειξη της σημασίας και των τρόπων αξιοποίησης των Μαθηματικών στις άλλες επιστημονικές και τεχνολογικές περιοχές και σχεδίαζαν αντίστοιχες διδακτικές δραστηριότητες με στόχους, με συμβατό περιεχόμενο, με παροχή διδακτικού υλικού και κατάλληλη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.
  Δυστυχώς αυτή η διοικητική λογική της διεκπεραίωσης και της εκπαιδευτικής υποβάθμισης διατηρείται στις πρόσφατες αποφάσεις και τις πρακτικές που ακολούθησαν το Τεύχος Β’ 1509/02.05.2018 της εφημερίδας της Κυβέρνησης σχετικά με Αναθέσεις μαθημάτων Επαγγελματικού Λυκείου. Πρόκειται για πρακτικές παιδαγωγικά ασύμβατες και επαγγελματικά προσβλητικές, όπως αναφέρουν στην επιστολή τους 59 Αρχιτέκτονες Μηχανικοί– Εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην οποία αναφέρεται ότι τους δόθηκαν ως ανάθεση « μαθήματα των Μαθηματικών (Άλγεβρα και Γεωμετρία στην Α’ και Β’ τάξη του ΕΠΑ.Λ.) και της Φυσικής (στο Γυμνάσιο), ενώ πρόκειται για Επιστήμες αυτόνομες που απαιτούν συνολική γνώση του αντικειμένου, με τις οποίες τα προγράμματα σπουδών των Αρχιτεκτόνων έχουν πολύ μικρή επαφή».(επιστολή προς το Υπουργείο Παιδείας, Δημοσιεύτηκε στο ESOS, 18/5/2018).
  Η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία υποστηρίζει ότι κεντρικός άξονας της αναβάθμισης της μαθηματικής εκπαίδευσης, σε όλα το φάσμα της Β/θμιας εκπαίδευσης, είναι η διδασκαλία των Μαθηματικών να γίνεται από καθηγητές Μαθηματικών ΠΕ03 ή σε έκτακτες περιπτώσεις και από εκπαιδευτικούς που είναι κάτοχοι πτυχίου Μαθηματικού ως δεύτερο πτυχίο, οι οποίοι πέραν της γνωστικής επάρκειας διαθέτουν και την αντίστοιχη διδακτική επάρκεια και μέσω των σπουδών τους, αλλά και μέσω ειδικών σπουδών, σεμιναρίων και επιμορφώσεων στη Διδακτική των Μαθηματικών.
  Το Υπουργείο Παιδείας και το ΙΕΠ, που τιμούν τα Μαθηματικά ανακηρύσσοντας το 2018 ως έτος Μαθηματικών προς τιμήν τα 100 χρόνια από την ίδρυση της ΕΜΕ, θα πρέπει να αναπροσανατολίσουν το σύνολο των ρυθμιστικών αποφάσεων και των διοικητικών τους πράξεων ώστε:
  α) να αναβαθμίζουν και να εμπλουτίζουν ουσιαστικά τον ρόλο του μαθήματος των Μαθηματικών,
  β) να αμβλύνουν αντί να οξύνουν τις τεράστιες ανισότητες που έχουν εγκαθιδρυθεί με ευθύνες της πολιτείας για τα ΕΠΑΛ,
  γ) να καλλιεργούν την μορφωτική και κοινωνική αξία των επιστημών και να εμπνέουν θετική στάση για τα Μαθηματικά σε όλες τις βαθμίδες και τις κατηγορίες της εκπαίδευσης.

 3. ακουστε το τελευταιο έχουμε αναθεση θρησκευτικων σε καθηγητη μουσικης… το my school δεχεται τετοιες αναθεσεις…γραφοντας «χωρις αναθεση»…..δηλαδη με αυτο το σκεπτικο ο φυσικος …θα διδασκει ιστορια …..απλα στο my school θα γραφεται «χωρις αναθεση»……

Αφήστε μια απάντηση