Σχολικά βιβλία Μαθηματικών Κύπρου

Διδακτικό Υλικό Μαθηματικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κύπρου 2017-18

Το 2016-17 το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο της Κύπρου προχώρησε στην έκδοση ή την αναθεώρηση αρκετών σχολικών εγχειριδίων Μαθηματικών στη Μέση Εκπαίδευση.

Δείτε την ύλη των Σχολικών Βιβλίων Μαθηματικών Δ.Ε. Κύπρου για το Σχ.Ε. 2017-18.

Α΄ Γυμνασίου

Σύνολα, Αριθμοί , Διαιρετότητα, Ακέραιοι -ρητοί αριθμοί, Ακολουθίες, Βασικές Γεωμετρικές Έννοιες, Γεωμετρία (παράλληλες ευθείες-Στοιχεία τριγώνου), Λόγοι Αναλογίες, Στατιστική-Πιθανότητες.

Β΄ Γυμνασίου

Πραγματικοί Αριθμοί, Αλγεβρικές Παραστάσεις, Γεωμετρία, Εξισώσεις- Ανισώσεις, Συναρτήσεις, Επίπεδοι Μετασχηματισμοί, Ευθέως – Αντιστρόφως Ανάλογα Ποσά, Στατιστική.

Γ΄ Γυμνασίου

Αξιοσημείωτες Ταυτότητες, Παραγοντοποίηση – Ρητές αλγεβρικές παραστάσεις, Γεωμετρία, Τριγωνομετρία, Ευθεία – Γραμμικά Συστήματα, Στερεομετρία, Παραλληλόγραμμα και τραπέζια.

Α΄ Λυκείου Κορμός

Πραγματικοί Αριθμοί, Κύκλος, Τριγωνομετρία, Διανύσματα, Η Γραφική Παράσταση της Συνάρτησης f(x) = αx2 + βx + γ – Θεώρημα Θαλή – Ομοιότητα, Στατιστική.

Α΄ Λυκείου Προσανατολισμός

Πραγματικοί Αριθμοί, Τριγωνομετρία, Κύκλος, Ορίζουσες- Ευθεία. Στατιστική, Διανύσματα, Συνάρτηση f(x) = αx2 + βx + γ – Εξισώσεις – Ανισώσεις, Θεώρημα Θαλή – Ομοιότητα.

Β΄ Λυκείου Κορμός

Τριγωνομετρία, Συναρτήσεις – Πολυώνυμα, Εκθετική Λογαριθμική Συνάρτηση, Παράγωγος Συνάρτησης, Ακολουθίες, Γεωμετρία, Στατιστική.

Β΄ Λυκείου Κατεύθυνση

Μαθηματική Λογική – Μέθοδοι Αποδείξεων, Τριγωνομετρία, Απόλυτη τιμή – Συναρτήσεις, Όρια Συναρτήσεων, Ακολουθίες – Προόδοι, Κανονικά Πολύγωνα, Εκθετικές Λογαριθμικές Συναρτήσεις, Γεωμετρικοί Τόποι – Κατασκευές, Παράγωγος Αριθμός – Παράγωγος Συνάρτησης, Γεωμετρία του Χώρου τριών Διαστάσεων, Στερεομετρία ( Στερεά από Περιστροφή), Στατιστική.

Γ΄ Λυκείου Κορμού

Διαφορικός Λογισμός- Εφαρμογές Παραγώγων, Αόριστο Ολοκλήρωμα (Πολυωνιμικών Συναρτήσεων) , Σύνολα, Συνδυαστική-Πιθανότητες, Στατιστική, Στερεομετρία.

Γ΄ Λυκείου Κατεύθυνση

Διαφορικός Λογισμός- Εφαρμογές Παραγώγων, Αντίστροφες τριγωνομετρικές Συναρτήσεις, Κωνικές τομές (Κύκλος, Παραβολή, ‘Έλλειψη), Ανάλυση σε άθροισμα απλών κλασμάτων, Αόριστο Ολοκλήρωμα, Ορισμένο Ολοκλήρωμα, Σειρές, Διαφορικές εξισώσεις, Σύνολα, Συνδυαστική-Πιθανότητες.

 

Στους συνδέσμους που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε ή να κατεβάσετε τα αντίστοιχα σχολικά βιβλία:

A’ Γυμνασίου

Μαθηματικά, Α΄ Τεύχος
Μαθηματικά, B΄ Τεύχος

B’ Γυμνασίου

Μαθηματικά, Α΄ Τεύχος
Μαθηματικά, B΄ Τεύχος

Γ’ Γυμνασίου

Μαθηματικά, Α΄ Τεύχος
Μαθηματικά, B΄ Τεύχος

Α΄ Λυκείου – Μαθηματικά Κοινού Κορμού

Μαθηματικά, Α΄ Λυκείου K.K., Μέρος Α΄
Μαθηματικά, Α΄ Λυκείου Κ.Κ., Μέρος Β΄

Α΄ Λυκείου – Μαθηματικά Προσανατολισμού

Μαθηματικά, Α΄ Λυκείου, Προσανατολισμού, Μέρος Α΄
Μαθηματικά, Α΄ Λυκείου, Προσανατολισμού, Μέρος Β΄

Β΄ Λυκείου – Μαθηματικά Κοινού Κορμού

Μαθηματικά, B΄ Λυκείου, Κοινού Κορμού

Β΄ Λυκείου – Μαθηματικά Κατεύθυνσης

Μαθηματικά, B΄ Λυκείου, Κατεύθυνση, Α΄ Τεύχος
Μαθηματικά, B΄ Λυκείου, Κατεύθυνση, Β΄ Τεύχος
Μαθηματικά, B΄ Λυκείου, Κατεύθυνση, Γ΄ Τεύχος
Τυπολόγιο Μαθηματικών Β’ Κατεύθυνσης

Γ΄ Λυκείου – Μαθηματικά Κοινού Κορμού

Μαθηματικά Κοινού Κορμού – Γ’ Λυκείου, Α΄ Τεύχος
Μαθηματικά Κοινού Κορμού – Γ’ Λυκείου, Β΄ Τεύχος

Γ΄ Λυκείου – Μαθηματικά Κατεύθυνση

Μαθηματικά Κατεύθυνσης Γ΄ Λυκείου
Μαθηματικά Επιλογής Γ΄ Λυκείου
Στοιχεία Διανυσματικού Λογισμού και Αναλυτικής Γεωμετρίας (Ορίζουσες – Πίνακες – Μετασχηματισμοί)

Ισίδωρος Γλαβάς

Αφήστε μια απάντηση