ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΝΩΜΕΣ

ΒΑΣΙΛΗ ΛΑΛΑ blog

Αρχεία για 9 Ιανουαρίου 2016

Σοφοκλής, Οιδίπους επί Κολωνώ, στιχ. 1229-1238 (χορός)

ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΝΩΜΕΣ, ηλικιωμένοι, νέοι με ετικέτες , στις Ιανουάριος 9, 2016 από ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΛΑΣ

Γιατί όταν υπάρχουν τα νιάτα που φέρνουν την κούφια ανοησία τι υπάρχει έξω από κόπους πολλούς; ποια κούραση λείπει; φόνοι, ταραχές, διχόνοιες, διαμάχες και φθόνοι. Και στο τέλος μας βρίσκουν τα κακά γηρατειά που στέκονται αδύναμα, χωρίς φίλους και συντροφιές, μαζί με τα χειρότερα απ’ όλα τα κακά
῾Ως εὖτ’ ἂν τὸ νέον παρῇ κούφας ἀφροσύνας φέρον, τίς πλάγχθη πολὺ μόχθος ἔξω; τίς οὐ καμάτων ἔνι; φόνοι, στάσεις, ἔρις, μάχαι καὶ φθόνος• τό τε κατάμεμπτον ἐπιλέλογχε πύματον ἀκρατὲς ἀπροσόμιλον γῆρας ἄφιλον, ἵνα πρόπαντα κακὰ κακῶν ξυνοικεῖ.

Σοφοκλής, Οιδίπους επί Κολωνώ, στιχ. 607-615 (Οιδίποδας)

αβεβαιότητα, άνθρωπος, ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΝΩΜΕΣ, ευμετάβολο ζωής, χρόνος με ετικέτες , στις Ιανουάριος 9, 2016 από ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΛΑΣ

Μόνο τους θεούς δεν τους βρίσκουν τα γηρατειά και ούτε πεθαίνουν, ενώ όλα τα άλλα τα συνταράσσει ο παντοκράτορας χρόνος. Η γονιμότητα της γης χάνεται, όπως και η δύναμη του σώματος. Πεθαίνει η πίστη, φυτρώνει η απιστία, και το ίδιο φρόνημα ποτέ δεν παραμένει ούτε στους φίλους ούτε ανάμεσα στις πόλεις. Γιατί σε άλλους τώρα, σε άλλους σε μεταγενέστερο χρόνο, τα ευχάριστα γίνονται πικρά και πάλι τα πικρά αγαπητά
μόνοις οὐ γίγνεται θεοῖσι γῆρας οὐδὲ κατθανεῖν ποτε, τὰ δ’ ἄλλα συγχεῖ πάνθ’ ὁ παγκρατὴς χρόνος• φθίνει μὲν ἰσχὺς γῆς, φθίνει δὲ σώματος. θνῄσκει δὲ πίστις, βλαστάνει δ’ ἀπιστία, καὶ πνεῦμα ταὐτὸν οὔποτ’ οὔτ’ ἐν ἀνδράσιν Φίλοις βέβηκεν οὔτε πρὸς πόλιν πόλει• τοῖς μὲν γὰρ ἤδη, τοῖς δ’ ἐν ὑστέρῳ χρόνῳ τὰ τερπνὰ πικρὰ γίγνεται καὖθις φίλα.

Σοφοκλής, Οιδίπους επί Κολωνώ, στιχ. 1192-1194 (Αντιγόνη)

ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΝΩΜΕΣ, παιδιά-γονείς με ετικέτες , στις Ιανουάριος 9, 2016 από ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΛΑΣ

Κι άλλα παιδιά κακά και σε άλλους γονείς υπάρχουν, όπως και μεγάλος θυμός, αλλά ημερεύει η ψυχή τους (των γονιών) όταν ακούν τις συμβουλές φίλων
῎Αλλαι γονεῦσι χἀτέροις γοναὶ κακαὶ καὶ θυμὸς ὀξύς, ἀλλὰ νουθετούμενοι φίλων ἐπῳδαῖς ἐξεπᾴδονται φύσιν

Σοφοκλής, Οιδίπους επί Κολωνώ, στιχ. 508-509 (Ισμήνη)

ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΝΩΜΕΣ, παιδιά-γονείς με ετικέτες , στις Ιανουάριος 9, 2016 από ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΛΑΣ

Γιατί για τους γονείς, ακόμη κι αν κανείς κοπιάζει, ας μη θυμάται τους κόπους που έχει κάνει
τοῖς τεκοῦσι γὰρ οὐδ’ εἰ πονεῖ τις, δεῖ πόνου μνήμην ἔχειν

Σοφοκλής, Αντιγόνη, στιχ. 638-640 (Κρέοντας)

ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΝΩΜΕΣ, παιδιά-γονείς με ετικέτες , στις Ιανουάριος 9, 2016 από ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΛΑΣ

Όποιος γεννά άχρηστα παιδιά τι άλλο θα μπορούσες να του πεις παρά πως έκανε βάσανα γι’ αυτόν και γέλωτα για τους εχθρούς του;
Ὅστις δ᾿ ἀνωφέλητα φιτύει τέκνα, τί τόνδ᾿ ἄν εἴποις ἄλλο πλήν αὑτῷ πόνους φῦσαι, πολλοῖν δέ τοῖσιν ἐχθροῖσιν γέλων;

Ευριπίδης, Ανδρομάχη, στιχ. 764-765 (Πηλέας)

ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΝΩΜΕΣ, ηλικιωμένοι, θάρρος-δειλία-γενναιοψυχία, νέοι με ετικέτες , στις Ιανουάριος 9, 2016 από ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΛΑΣ

Περισσότερο αξίζει ένας γενναιόψυχος γέρος από πολλούς νέους· γιατί τι να το κάνεις να είσαι δυνατός αλλά δειλός;
πολλῶν νέων γάρ κἄν γέρων εὔψυχος ᾖ κρείσσων· τι γάρ δεῖ δειλόν ὄντ᾿ εὐσωματεῖν;

Ευριπίδης, Ανδρομάχη, στιχ. 727-728 (χορός)

ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΝΩΜΕΣ, ηλικιωμένοι με ετικέτες , στις Ιανουάριος 9, 2016 από ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΛΑΣ

Οι ηλικιωμένοι δεν έχουν μέτρο στο θυμό τους κι αν οργιστούν δύσκολα μπορείς να γλιτώσεις
ἀνειμένον τι χρῆμα πρεσβυτῶν γένος καί δυσφύλακτον ὀξυθυμίας ὕπο

ευριπίδης, Ανδρομάχη, στιχ. 418-420 (Ανδρομάχη)

ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΝΩΜΕΣ, παιδιά-γονείς με ετικέτες , στις Ιανουάριος 9, 2016 από ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΛΑΣ

Για όλους τους ανθρώπους τα παιδιά είναι ζωή· όποιος δεν έχει παιδιά με μέμφεται και ίσως να νιώθει λιγότερο πόνο, αλλά «ευτυχεί» όντας δυστυχισμένος
πᾶσι δ᾿ ἀνθρώποις ἄρ᾿ ἦν ψυχήν τέκν᾿· ὅστις δ᾿ αὔτ᾿ ἄπειρος ὤν ψέγει, ἧσσον μέν ἀλγεῖ, δυστυχῶν δ᾿ εὐδαιμονεῖ

Ευριπίδης, Ανδρομάχη, στιχ. 184-185 (Ανδρομάχη)

ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΝΩΜΕΣ, νέοι με ετικέτες , στις Ιανουάριος 9, 2016 από ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΛΑΣ

Κακό για τους ανθρώπους, αν κάποιος είναι νέος και άδικος ταυτόχρονα
κακόν γε θνητοῖς τό νέον ἐν τε τῷ νέῳ τό μή δίκαιον ὅστις ἀνθρώπων ἔχει

Ευριπίδης, Ίων, στιχ. 485-491 (χορός)

ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΝΩΜΕΣ, παιδιά-γονείς με ετικέτες , στις Ιανουάριος 9, 2016 από ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΛΑΣ

Για μένα από τα πλούτη και τα βασιλικά παλάτια θα ήταν προτιμότερο να ανατρέφω φρόνιμα παιδιά. Αποστρέφομαι τη ζωή χωρίς παιδιά, και μέμφομαι αυτόν που σκέφτεται το αντίθετο· μακάρι να μεγαλώνω καλά παιδιά κι ας είχα πενιχρό εισόδημα
ἐμοί μέν πλούτου τε πάρος βασιλικῶν τ᾿ εἶεν θαλάμων τροφαί κήδειοι κεδνῶν γε τέκνων. τόν ἄπαιδα δ᾿ ἀποστυγῶ βίον, ᾧ τε δοκεῖ ψέγω· μετά δέ κτεάνων μετρίων βιοτᾶς εὔπαιδος ἐχοίμαν

Ευριπίδης, Ορέστης, στιχ. 542-543 (χορός)

ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΝΩΜΕΣ, παιδιά-γονείς με ετικέτες , στις Ιανουάριος 9, 2016 από ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΛΑΣ

Αξιοζήλευτος όποιος ευτύχησε να έχει παιδιά και δεν του έδωσαν μεγάλες συμφορές
ζηλωτός ὅστις εὐτύχησεν ἐς τέκνα καί μή ᾿πισήμους συμφοράς ἐκτήσατο

Ευριπίδης, Ορέστης, στιχ. 490 (Μενέλαος)

ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΝΩΜΕΣ, ηλικιωμένοι με ετικέτες , στις Ιανουάριος 9, 2016 από ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΛΑΣ

Η οργή μαζί με τα γηρατειά δε δίνουν σοφία
ὀργή γάρ ἅμα σου καί το γῆρας οὐ σοφόν

Ευριπίδης, Ηρακλής Μαινόμενος, στιχ. 633-636 (Ηρακλής)

ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΝΩΜΕΣ, παιδιά-γονείς με ετικέτες , στις Ιανουάριος 9, 2016 από ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΛΑΣ

Σ᾿ αυτά οι άνθρωποι είναι ίδιοι· και οι σπουδαίοι και οι τιποτένιοι αγαπούν τα παιδιά τους· στο χρήμα διαφέρουν· άλλοι έχουν και άλλοι δεν έχουν· όλοι, όμως, οι άνθρωποι αγαπούν τα παιδιά τους
πάντα τἀνθρώπων ἴσα· φιλοῦσι παῖδας οἵ τ᾿ ἀμείνονες βροτῶν οἵ τ᾿ οὐδέν ὄντες· χρήμασι δέ διάφοροι· ἔχουσιν, οἵ δ᾿ οὔ· πᾶν δέ φιλότεκνον γένος

ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΝΩΜΕΣ, δυστυχία-συμφορές, ευμετάβολο ζωής, ευτυχία με ετικέτες , στις Ιανουάριος 9, 2016 από ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΛΑΣ

Στροβιλιζόμαστε από εδώ και από κει στις δυστυχίες και στις χαρές και πάλι αλλάζει το φύσημα του ανέμου
ἑλισσόμεσθ’ ἐκεῖθεν ἐνθάδε δυστυχίαισιν εὐτυχίαις τε πάλιν, μεθίσταται δέ πνεύματα

Ευριπίδης, Εκάβη, στιχ. 623-624 (Εκάβη)

ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΝΩΜΕΣ, ευτυχία με ετικέτες , στις Ιανουάριος 9, 2016 από ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΛΑΣ

Πολύ ευτυχισμένος είναι εκείνος που τυχαίνει να περνά την κάθε μέρα του δίχως βάσανα
κεῖνος ὀλβιώτατος, ὅτῳ κατ᾿ ἦμαρ τυγχάνει μηδέν κακόν


Top
 
Yπενθυμίζουμε ότι η μηδενική χρέωση μέσω κινητής τηλεφωνίας ισχύει μόνο για τον παρόντα ιστότοπο και για τους ιστότοπους που αναφέρονται στο δελτίο τύπου του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων.
Η προβολή περιεχομένου από άλλο ιστότοπο που έχει ενσωματωθεί στον παρόντα ιστότοπο (π.χ. video youtube) ή το άνοιγμα συνδέσμων που οδηγούν σε εξωτερικό περιεχόμενο δεν υπάγονται στη μηδενική χρέωση.
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων